Miasto

Zagadka gościnności – wykład prof. Cezarego Wodzińskiego

Piąte z cyklu spotkań, których tematem jest "Odyseja" Homera.

Słowo „gościnność” należy do najbardziej zagadkowych słów w słowniku (po)nowoczesnego świata. Jako gość-inność kryje w sobie zagadkę gościa jako Innego. Pytanie o „sens” gościnności pojawia się w świecie, w którym ten sens został gruntownie zakwestionowany – w świecie, który dopuścił się bezprzykładnego pohańbienia prawa gościnności (tj. prawa Innego do pobytu w naszym świecie).

Cezary Wodziński

Tematem cyklu spotkań z prof. Cezarym Wodzińskim jest Odyseja Homera. Zajęcia składają się z krótkiego wprowadzenia, lektury tekstu w interpretacji Adama Woronowicza oraz komentarzy i dyskusji uczestników sympozjonu. Praca ma zasadniczo charakter filologiczno-hermeneutyczny. Będziemy wypytywać tekst Homerowy i samemu pozwalać się przezeń przepytać. Odys-Gość stanie się dla nas przewodnikiem – po archipelagu greckim, ale i po naszym glokalnym świecie.

Prowadzenie: Janusz Opryński

Czyta: Adam Woronowicz

tekst źródłowy: Homer Odyseja, tłum. L. Siemieński, komentarz Z. Kubiak, Warszawa 1990

28 marca, czwartek, godz. 18.00, sala widowiskowa, ul. Popiełuszki 5, Lublin

Wstęp wolny!

Zadaniem cyklu spotkań jest namysł nad wieloznacznym i aporetycznym pojęciem gościnności w krytycznej dyskusji z tradycją (m.in. Sokrates, Kant, Nietzsche), współczesnością (m.in. Heidegger, Levinas, Derrida) i, być może, przyszłością. A także rozpoznanie i opis archaicznych – i dlatego wyzywających dla (po)nowoczesnych sposobów bycia – strategii gościnności (m.in. Odyseusz, Abraham, Sokrates, Chrystus; Penelopa, Sara, Ksantypa, Maria Magdelena). W pierwszym semestrze 2012-2013 czytana i dyskutowana jest Odyseja Homera. Prowadzący – Cezary Wodziński – posługuje się tekstem greckim oraz polskimi przekładami: Lucjana Siemieńskiego, Stanisława Mleczki, Józefa Wittlina, Jana Parandowskiego.

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu, składają się z krótkiego wprowadzenia profesora, lektury tekstu w interpretacji Adama Woronowicza (jeśli nie może być obecny osobiście, nagrywa tekst w studio) oraz komentarzy i dyskusji uczestników sympozjonu. Praca ma zasadniczo charakter filologiczno-hermeneutyczny.

Tu znajdują się nagrania dotychczasowych wykładów.

Wykład odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka

Krytyka Polityczna jest patronem wykładów.

__
Ten artykuł nie powstałby, gdyby nie wsparcie naszych darczyńców. Dołącz do nich i pomóż nam publikować więcej tekstów, które lubisz czytać

Zamknij