Miasto

Wspólnoty oporu w mieście biopolitycznym

Wykład oraz debata poświęcone problematyce ruchów miejskich w kontekście tworzenia miejskich wspólnot oraz enklaw.

Poznań, 21 maja, godz. 18.00, Pawilon Nowej Gazowni

Zapraszamy na trzeci już wykład w ramach projektu „Enklawa_S01E00”!

dr Piotr Juskowiak:  „Czym jest miasto jeśli nie ludem?”: wspólnoty oporu w mieście biopolitycznym

Pierwsza część tytułu, zapożyczona z Szekspirowskiego Koriolana, zwraca naszą uwagę na niepokojącą wieloznaczność wpisaną we wszystkie wspólnotowe koncepcje miasta. Podkreślając jego zbiorowy charakter, sygnalizuje zarazem groźbę związaną z zamknięciem wspólnoty miejskiej na to, co względem niej odmienne i zewnętrzne. Czy istnieje jakieś zabezpieczenie przed takim zagrożeniem? Być może odpowiedzią są tu nowe wspólnoty miejskie, które nie opierają się już na wspólnych cechach (takich jak tożsamość etniczna, narodowa czy religijna), lecz na wspólnie produkowanych dobrach, np. wiedzy, relacjach społecznych, formach komunikacji czy tworzonych oddolnie instytucjach. Równie ważnym elementem ich funkcjonowania jest opór wobec kapitalistycznej wizji miasta. Analiza jego najpopularniejszych form pozwoli na przedstawienie głównych cech nowych wspólnot miejskich oraz praktykowanych przez nie form przechwytywania i produkowania przestrzeni. Postaramy się też odpowiedzieć na pytanie: w jaki sposób wyłaniające się z tych praktyk rozumienie miejskości odnosi się do sytuacji miast w Polsce?

Po wykładzie odbędzie się dyskusja z udziałem Agnieszki Ziółkowskiej (Krytyka Polityczna), dr Markiem Nowakiem (Instytut Socjologii UAM), Franciszkiem Sterczewskim (animatorem miejskim) i dr Piotrem Juskowiakiem (Instytut Kulturoznastwa UAM). Dyskusję poprowadzi kurator projektu Andrzej Pakuła (Korporacja Teatralna).

Projekt jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Partnerzy: Estrada Poznańska, WOSK, Troche Kultury, MJP Drukarnia Offsetowa

Patroni medialni: Res Publica Nowa, Głos Wielkopolski, Radio Merkury Poznań, Le Monde Diplomatique – edycja polska, Czas Kultury, Krytyka Polityczna, INFOmag, HIRO, Good Time Radio

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij