Miasto

„Twoja szkoła to niezła sztuka”, czyli niech ruszy nas architektura

Wykład, spacer zaangażowany, warsztaty, debata.

Modernizm nie umarł. Architektura jest sztuką. Funkcja znów zatriumfuje nad formą. Dlatego dziś świadomi zalet i wad modernizmu, wskrzesimy go dla młodego pokolenia, by poznało jego twórców, założenia i cele. Pokażemy, że architektura, tak jak malarstwo, muzyka czy film, też jest sztuką, która otacza nas każdego dnia i przenika nasze codzienne życie. I wreszcie przywołując pragmatyczny prymat funkcji nad formą oraz nieco autorytarne podejście do przestrzeni – zderzymy je ze współczesnym i bardziej prospołecznym myśleniem o mieście.

Projekt Twoja szkoła to niezła sztuka skierowany jest do uczniów I Liceum Ogólnokształcącego, które podobnie jak Muzeum Początków Państwa Polskiego, mieści się w gnieźnieńskiej perełce modernistycznej architektury – Zespole Budynków Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego powstałym w 1978 roku. Na realizację tego działania złożą się następujące działania: mini-wykład o modernizmie, spacer tworzącym się Gnieźnieńskim Szlakiem Modernizmu i trzy spotkania warsztatowe.

I. Wykład

Podczas wykładu jego uczestnicy dowiedzą się m.in. dlaczego w miastach XX wieku powstawały bloki, a nie kamienice, skąd wzięły się geometryczne projekty budowli i dlaczego funkcja stała się ważniejsza niż forma.

7 września, godz. 12.00, miejsce: sala edukacyjna MPPP w Gnieźnie

II. Spacer zaangażowany

W czasie spaceru z kolei zdobyta wcześniej wiedza zostanie ugruntowana dzięki bezpośredniemu kontaktowi z gnieźnieńskimi budynkami modernistycznymi oraz utrwalona przez część osób za pomocą fotografii.

13 września, godz. 9.00, miejsce startowe: dziedziniec przed I LO i Muzeum

III. Warsztaty

Natomiast warsztaty w kolejnych tygodniach staną się przyczynkiem do stworzenia wystawy i złożą się na nie m.in. poszukiwanie dawnych zdjęć i dokumentów, osobiste refleksje i artefakty związane z miastem i przestrzenią czy w końcu realna praca nad ekspozycją.

Dyskusja finałowa

Całość wszystkich działań zwieńczy finałowa dyskusja otwarta dla wszystkich mieszkańców miasta z zaproszonymi gośćmi wśród których nie zabraknie m.in. znanego i cenionego krytyka architektury, którego nazwisko wkrótce zdradzimy oraz przedstawicieli I LO i MPPPG. Wszystko dopełni wernisaż wystawy stworzonej przez młodzież.

16 października, godz. 16.00, miejsce: przeszklony hol łączący I LO i MPPPG

***

Inicjatorami projektu oraz jego opiekunami są: Paweł Bartkowiak i Kamila Kasprzak (Klub Krytyki Politycznej w Gnieźnie), Magdalena Robaszkiewicz i Marta Karalus-Kuszczak (Dział obsługi wystaw i edukacji w MPPPG) oraz Agnieszka Białas (nauczycielka z I LO).

Projekt Twoja szkoła to niezła sztuka został dofinansowany z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij