Miasto

Sztuka na rzecz demokracji – spotkanie z Igorem Stokfiszewskim

Wydarzenie towarzyszy wystawie "Czego nie widać".

4 grudnia, czwartek, godz. 18.00, Biblioteka Artpunkt, ul. Kośnego 32a, Opole

Jak obszar kultury, sztuka może pozytywnie i skutecznie oddziaływać na procesy demokratyczne? Czego potrzeba, by kultura nie przyczyniała się reprodukcji wzorców społecznych nacechownych brakiem empatii, solidarności, obojętnych na krzywdę, głos i potrzeby innych?

Potrzeba reformy jej ram instytucjonalnych i organizacyjnych. Z jednej strony poprzez zdemokratyzowanie struktur instytucji artystycznych, z drugiej – poprzez doinwestowanie autonomicznych organizacji działających społecznie poprzez kulturę. W obu przypadkach niezbędne jest także szczególne uwrażliwienie na prawa pracy artystów oraz niwelowanie społecznych skutków rozrostu niestabilnego życiowo artystycznego prekariatu. W obu przypadkach również istotne jest dowartościowanie działań kulturalnych rozumianych jako naturalny proces wytwarzania społecznego dobrostanu poprzez oddolne praktyki bycia razem, społeczne interakcje, dostosowywanie materialnych objawów życia do własnej wyobraźni i estetyki.

W takich ramach strukturalnych należy przywiązywać szczególną wagę do form działalności artystycznej, która nakierowuje się na oddolne praktyki samowyrażania się poprzez narzędzia sztuki niezawodowych twórców. Po drugie – na praktyki zorientowane wspólnotowo, kształtujące umiejętności pozawerbalnego tworzenia więzi zbiorowych poprzez rozwijanie empatii i wzajemności. Po trzecie warto przywiązywać wagę do aktywności twórczych zorientowanych na odzyskiwanie narracji emancypacyjnych oraz dowartościowujących historyczne tożsamości wyłaniające się ze świata przemysłu. Warto także przywiązywać wagę do prowadzenia dialogu na symbole w przestrzeni publicznej, które odświeżałyby zbiorową ikonografię i symbolikę.

Taka sztuka istnieje i działa. Stanie się ona przyczynkiem do wspólnej rozmowy o kulturze i demokracji.

Wydarzenie towarzyszy wystawie „Czego nie widać”.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij