Miasto

Sztuka na giełdzie – nabór projektów

Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie "Rewiry" zaprasza do artystycznej interwencji na największej lubelskiej giełdzie.

Giełda o organizowane w ustalonym miejscu i czasie spotkania handlowe, na których sprzedawane są ściśle określone towary po cenach ogłoszonych w codziennych notowaniach. Transakcje na giełdach zawierane są zgodnie z obowiązującym regulaminem, między członkami giełdy pośredniczącymi w zawieraniu transakcji.

Giełdy to miejsca specyficzne, w których można kupić niemalże wszystko: od nasion i skarpet po ogromne maszyny rolnicze i auta. Z socjologicznego punktu widzenia jest to również miejsce spotkania mieszkańców wsi i miasta, obcokrajowców i Polaków. Wydaje się jednak, że wspólnym mianownikiem zdecydowanej większości ludzi odwiedzających tego typu miejsca i poszukujących towarów po wyjątkowo okazyjnych cenach jest stosunkowo średni status majątkowy oraz niskie zorientowanie na kulturę wysoką i sztukę.

Akcja
Wobec powyższego Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie „Rewiry” wraz z wyłonionymi w ramach konkursu twórcami chce podjąć próbę spektakularnej artystycznej interwencji na największej lubelskiej giełdzie.

Przedsięwzięcie stawia sobie za zadanie poruszenie szeregu różnych problemów społeczno-kulturowych dotyczących przestrzeni takich jak giełdy. Zależy nam na konfrontacji artysty z całkowicie nieprzygotowanym odbiorcą i obserwacji jej rezultatu. Żywimy nadzieję, że szary, przeciętny człowiek może również uczestniczyć w kulturze i być jej odbiorcą, trzeba jedynie do niego wyjść i go zainteresować, pokazać, że życie nie polega jedynie na zajmowaniu się codziennymi sprawami bytowymi. Chcemy również sprawdzić, czy w takim miejscu będzie popyt na wartościową (eksperymentalną) sztukę, czy może nie ma dla niej tam miejsca?

Konkurs projektów
Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie „Rewiry” zaprasza do zgłaszania swoich pomysłów na stoiska, prace, obiekty, happeningi, interwencje, etc., które w sposób twórczy odwołają się do powyższej tematyki. Nie obowiązują żadne ograniczenia gatunkowe, co oznacza, że mogą się zgłaszać artyści poruszający się w dowolnych obszarach działalności artystycznej. Akcja odbędzie się 14 października 2012 roku w Lublinie i poprzedzona będzie adekwatnie wymaganym czasem przygotowań.

Co powinno zawierać zgłoszenie?
1. Nazwa projektu
2. Opis pomysłu (na instalację, akcję, realizację) o maksymalnej objętości w granicach rozsądku. Szkice/wizualizacje pomysłu – jak najbardziej.
3. Informacje o autorze/autorach – mogą zawierać linki do stron, portfolio, wcześniejszych realizacji etc.
4. Rider techniczny – jaki sprzęt wymagany jest do realizacji pomysłu, oraz ewentualne wymagania co do aranżacji przestrzeni.
5. Kosztorys realizacji pomysłu: materiały – z zastrzeżeniem, że koszty realizacji pomysłu nie mogą przekroczyć 2.000 PLN brutto.
6. Kontakt do zgłaszającego: email + nr telefonu.

Spośród nadesłanych zgłoszeń zostanie wybranych maksymalnie pięć najciekawszych i najpełniej wpisujących się w założenia ideowe projektów. Ich autorzy zostaną zaproszeni do ich realizacji na giełdzie 14 października 2012 roku oraz otrzymają honoraria.

Zasady
• Zgłoszenia zostaną wybrane na podstawie następujących kryteriów:
– merytoryczna spójność z tematyką;
– oryginalność, kreatywność;
– stopień społecznego zaangażowania projektu i jego krytyczny i/lub komentujący charakter;
– koszt realizacji.
• Przewidujemy wynagrodzenie dla autorów prac.
• Zgłoszenie pomysłu na pracę nie jest jednoznaczne z jej realizacją w ramach akcji.
• Prosimy o przesłanie zgłoszenia najpóźniej do 30 września 2012 roku wyłącznie na adres e-mailowy [email protected] W temacie maila prosimy zamieścić tekst „SZTUKA NA GIEŁDZIE”.

Prace przesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
• Przesłane materiały nie będą zwracane.
• Zgłaszający może zaproponować jeden lub kilka pomysłów.
• O wynikach autorzy nadesłanych pomysłów zostaną indywidualnie powiadomieni drogą mailową na adres podany w zgłoszeniu.
• Autorzy wybranych pomysłów otrzymają honoraria na podstawie umów zawartych z Centrum Kultury w Lublinie, organizatorem konkursu. Umowy będą negocjowane indywidualnie.
• Odmowa podpisania umowy oznacza rezygnację autora wybranego pomysłu z jego realizacji w ramach akcji.
• Żaden ze zgłoszonych pomysłów nie zostanie wykorzystany bez zgody autora.

Poprzez zgłoszenie pomysłu na wystawę jego autor oświadcza, że zgadza się z powyższymi zasadami.

Klub Krytyki Politycznej w Lublinie jest patronem akcji.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij