Miasto

Szkoła i nierówności społeczne

Spotkanie wokół raportu o polskiej polityce edukacyjnej. Jak przezwyciężyć jej niedostatki?

18 marca, poniedziałek, godz. 18.30, Świetlica KP w Łodzi, ul. Piotrkowska 101

We wrześniu 2012 roku Fundacja Aleksandra Kwaśniewskiego „Amicus Europae” we współpracy z niemiecką Fundacją im. Friedricha Eberta wydała raport pod tytułem Szkoła i nierówności społeczne. Diagnoza zjawiska i propozycja progresywnej polityki edukacyjnej w Polsce.

Przemysław Sadura, jego autor, zwraca uwagę miedzy innymi na pogłębiające się nierówności w edukacji, segregację szkolną i przestrzenną oraz system selekcji i eliminacji utrwalany na kolejnych etapach polskiego systemu edukacyjnego.

W trakcie spotkania będziemy chcieli poddać dyskusji wyżej wymienione wątki oraz skupić się na możliwych scenariuszach stworzenia nowej oraz bardziej egalitarnej szkoły.

Przedstawienie raportu: Przemysław Sadura, Bartosz Rydliński (Fundacja „Amicus Europae”) i Julia Walter (Fundacja im. Friedricha Eberta)

Uczestnicy dyskusji: Izabela Desperak (UŁ), Przemysław Sadura, Julia Walter, Bartosz Rydliński i Hanna Gill-Piątek

Prowadzenie: Marcin Zaród

Link do publikacji

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij