Miasto

Romowie rumuńscy na ulicach polskich miast

Pokaz filmu "Aferim", rumuńskiego kandydata do nagrody Oscara oraz debata.

19 stycznia, wtorek, godz. 17.00, Biblioteka Miejska, Opole

Zapraszamy na pokaz filmu oraz towarzyszącą mu debatę i prezentację Przewodnika do Pracy z Romami rumuńskimi, wydanego w 2015 r. przez stowarzyszenie Nomada.

Aferim,reż. Jadu Rude, 108 m.
rumuński kandydat do nagrody Oscara

Wołoszczyzna, 1835 rok. Dwóch jeźdźców przemierza jałowy krajobraz. To lokalny policjant Constandin i jego syn. Jeden ma na wszystko gotowy aforyzm, drugi prezentuje bardziej kontemplacyjny stosunek do świata. Szukają zbiegłego „cygańskiego niewolnika”, który uciekł pewnemu szlachcicowi i podejrzany jest o kradzież. W podróży spotykają ludzi różnych narodowości  i przekonań: Turków i Rosjan, Rumunów i Węgrów, chrześcijan i żydów. Wszyscy pielęgnują uprzedzenia  i przesądy przekazywane z pokolenia na pokolenie.  I nawet gdy ów zbieg zostaje odnaleziony, przygoda wcale się nie kończy… (info dystrybutora) wstęp wolny

Po filmie rozmawiać będą:

dr Ewa Jupowiecka, Maciej Mandelt, Olimpia Świst.

Prowadzenie: Przemysław Witkowski, Magdalena Ozimek

Wrocław, Poznań, Trójmiasto, ale też i mniejsze miasta Rybnik, Opole, Częstochowa czy Cieszyn – na ich ulicach od ponad dwudziestu już lat można spotkać grupy Romów rumuńskich. Na stałe wpisali się w nasz lokalny krajobraz, żyjąc jednak najczęściej na uboczu. Jak pracować z tą grupą, która coraz liczniej napływa do polskich miast? Jak się z nią integrować? Jak walczyć z rasizmem? Jak zatrzymać mowę nienawiści?

Na te pytania spróbują odpowiedzieć członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Społeczeństwa Wielokulturowego „Nomada”. Jest to jedyna organizacja tak blisko pracującą z Romami rumuńskim w Polsce. Ewa Jupowiecka, Maciej Mandelt i Olimpia Świst opowiedzą o codziennej pracy community workerów na wrocławskim osiedlu Romów rumuńskich z ul. Kamieńskiego. O wizytach u lekarzy i w urzędach; o wyburzeniach i procesie o ewikcję osiedla; o tym jak pierwszy raz dzieci z tej społeczności idą do polskiej szkoły; o rasizmie i ksenofobii, jakie dotykają przedstawili tej społeczności; o tłumaczeniu jednej kultury drugiej i związanymi z tym trudnościami.

Podsumowaniem ich pracy jest wydany przez Stowarzyszenie Przewodnik do pracy z Romami rumuńskimi, gdzie podsumowują swoje doświadczenia i pokazują jak działać z tą społecznością, żeby walczyć z wykluczeniem, biedą i marginalizacją. Jest zbiorem dobrych praktyk i mechanizmów działania, pomagającym jak najzgodniej i owocnie dla całej społeczności pracować z migrantami. Zostanie on szerzej zaprezentowany na spotkaniu. Warto zbadać doświadczenia organizacji, która swoją codzienną praktyką buduje zręby polskiej polityki migracyjnej w momencie, kiedy szeroki napływ nowych mieszkańców do Unii Europejskiej staje się faktem. Spotkanie otwarte jest na pytania z publiczności, którą widzimy jako równorzędnego uczestnika tej rozmowy.

Ewa Jupowiecka – dr kulturoznawstwa, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, autorka rozprawy pt. „Wielokulturowość jako wyzwanie dla demokracji europejskich – w poszukiwaniu nowego modelu integracji”, ekspertka w dziedzinie edukacji międzykulturowej i antydyskryminacyjnej. Była organizatorką i edukatorką „Szkoły romskiej” powstałej z inicjatywy Stowarzyszenia Nomada. Pracuje jako asystentka kulturowa rodzin romskich migrantów mieszkających we Wrocławiu.

Maciej Mandelt – od 2014 roku asystent rodzin romskich i tłumacz kulturowy w Stowarzyszeniu Nomada. Absolwent dziennikarstwa w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Publicysta Dziennika Opinii Krytyki Politycznej. Współautor raportu „Wykluczenie systemowe a integracja. Sytuacja Romów rumuńskich mieszkających we Wrocławiu” oraz przewodnika do pracy ze społecznością Romów rumuńskich. W maju 2015 roku pracował w zespole organizującym IV Forum ds. lokalnych polityk migracyjnych.

Olimpia Świst – kuratorka i organizatorka działań z zakresu muzyki i kultury. Aktywistka społeczna. Absolwentka wydziału filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od marca 2012 roku prezes Fundacji na Rzecz Kultury i Sztuki [su:p] a od 2013 roku członkini stowarzyszenia Nomada, asystentka, tłumaczka kulturowa i community workerka. Pracuje w projektach „Przeciwdziałanie wykluczeniu systemowemu społeczności Romów rumuńskich” oraz Sukurs – projekt przeciwko przemocy motywowanej uprzedzeniami. Współorganizatorka IV Forum ds. lokalnych polityk migracyjnych.

Przemysław Witkowski – dziennikarz, publicysta, dr nauk politycznych; pisze dla Dziennika Opinii, Gazety Wyborczej i polskiej edycji Le Monde Diplomatique; wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Magdalena Ozimek – członkini Klubu Krytyki Politycznej w Opolu, politolożka i doktorantka z zakresu nauk politycznych na UO, naukowo-badawczo zainteresowana politycznością położenia różnych grup społecznych w demokracji i dyskursach teoretycznych

Spotkanie odbywa się przy wsparciu European Cultural Foundation.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij