Miasto

Prawo do kultury: Nowy horyzont aktywności

Debata z aktywistami i specjalistami kultury prowadzona przez Narodowe Centrum Kultury.

14 maja, środa, godz. 18:00, Świetlica KP w Łodzi, Piotrkowska 101 (lewa oficyna, I piętro)

Organizatorzy: Narodowe Centrum Kultury, Wrocław Europejska Stolica Kultury 2016, Świetlica Krytyki Politycznej w Łodzi

Debata Prawo do kultury: nowe horyzonty aktywności jest kolejną z cyklu spotkań organizowanych w Polsce w celu promocji wspólnej inicjatywy Narodowego Centrum Kultury i Wrocławia Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Celem inicjatywy jest wpisanie Prawa do kultury do Protokołu Dodatkowego Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności Rady Europy z 1950 r. Konwencja ta posiada zapisy o wolności słowa oraz prawo do nauki. Wpisanie Prawa do kultury może stanowić krok milowy w tworzeniu legislacji w Europie oraz przyczynić się do nowego postrzegania obywatelskich praw kulturalnych Europejczyków.

Łódzka debata – jako wyznaczająca „nowy horyzont aktywności” – ma w pierwszym rzędzie zainspirować do refleksji na temat tego, czy dziś w Polsce spotykamy przypadki braku dostępności do kultury bądź rażące przykłady naruszania przestrzeni wolności twórczej oraz odpowiedzieć na pytanie, jak sobie z taką sytuacją radzimy. Ma również pobudzić do krytycznego myślenia na temat ewentualnych niedociągnięć władzy państwowej i samorządowej w zakresie wykonywania podstawowych obowiązków ustawowych, do jakich należy zapewnienie każdemu obywatelowi dostępu do kultury. W drugiej kolejności debata ma szanse stać się okazją do zdeklarowania poparcia na rzecz popularyzacji inicjatywy Prawa do kultury wśród mieszkańców Łodzi, młodzieży, studentów, przedstawicieli instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych. Włączając się w naszą akcję, możemy wszyscy przyczynić się do tego, że Wrocław Europejska Stolica Kultury stanie się w 2016 r. liderem zmian kulturalnych w Europie.

Paneliści:

Krzysztof Dudek, dyrektor Narodowego Centrum Kultury

Grzegorz Roman, pełnomocnik prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza

Jacek Grudzień, dyrektor OTV Łódź

Ewa Pilawska, Teatr Powszechny, Łódź

Martyna Dominiak, koordynatorka Świetlicy Krytyki Politycznej, Łódź

Prowadzenie: Bożena Gierat-Bieroń (NCK)

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij