Kropla, która przelewa czarę

Pokaz filmu „Marzyciele” i rozmowa o sile ruchów społecznych prowadzona przez Małgorzatę Tarasiewicz w czwartek, 1 grudnia.

Krytyka Polityczna

Pierwsza krew – Irena Krzywicka

Twórczość Ireny Krzywickiej będzie tematem spotkania „Twórczość kobiet – pisarki: Polska literacka herstoria?” z prof. Ewą Graczyk.

Krytyka Polityczna

Eksploracje | wystawa | A RT+

A Rt+. CIESZYN TĘTNI SZTUKĄ to przegląd sztuki studentów Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w przestrzeni miejskiej Cieszyna. To także pokazy śródroczne w mało przewidywalnym czasie i miejscu.

Krytyka Polityczna
Zamknij