Kropla, która przelewa czarę

Pokaz filmu “Marzyciele” i rozmowa o sile ruchów społecznych prowadzona przez Małgorzatę Tarasiewicz w czwartek, 1 grudnia.

Krytyka Polityczna
Zamknij