Miasto

Gender equality in the European Film Industry: Focus on Poland and Beyond – konferencja

Mamy zaszczyt być partnerką konferencji Eurimages MISSing Creativity.

Poznaj fakty na temat pozycji kobiet w przemyśle filmowym! Po raz pierwszy w Polsce konferencja Eurimages MISSing Creativity. Gender equality in the European Film Industry: Focus on Poland and Beyond zorganizowana we współpracy z EWA Network i Stowarzyszeniem Kobiet Filmowców.

Zarejestruj się już teraz przez formularz rejestracyjny.

16 grudnia, piątek, godz. 11.45 – 16.00, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa

Eurimages zaprasza polskich filmowców i profesjonalistów filmowych do wymiany know-how oraz własnych doświadczeń. Poszukajmy wspólnie świeżych pomysłów na to, jak lepiej wykorzystać twórczy potencjał kobiet w filmie!

PROGRAM

Spotkanie moderowane przez Susan Newman-Baudais

11.45 Rejestracja
12.00 Powitanie, Irena Strzałkowska, wicedyrektorka Studia Filmowego Tor, polska przedstawicielka w Eurimages
12.05 Prezentacja wyników badań Eurimages, Isabel Castro, wicedyrektorka Eurimages
12.45 Prezentacja EWA Network, Ewa Puszczyńska, producentka, wiceprezeska EWA Network
12.55 Prezentacja raportu EWA Network „Where are the female directors in European films”, Francine Raveney, dyrektorka PR EWA Network
13.25 Prezentacja Stowarzyszenia Kobiet Filmowców, Barbara Białowąs, prezeska zarządu SKF
13.30 Prezentacja raportu o pozycji kobiet w polskiej kinematografii. Fakty i liczby, dr hab. Monika Talarczyk-Gubała
14.10-14.20 Przerwa kawowa
14.20 Panel dyskusyjny z udziałem: Anny Kazejak, Anny Jadowskiej, Jerzego Kapuścińskiego, Artura Wyrzykowskiego i Ewy Puszczyńskiej, moderowany przez Irenę Strzałkowską
15.10 Podsumowanie spotkania, Susan Newman-Baudais
15.20 Poczęstunek

* wydarzenie prowadzone w dwóch językach: angielskim i polskim

Eurimages to fundusz wspierający kino europejskie, który powstał w roku 1988 w ramach Rady Europy. Polska jest członkiem Eurimages od 1991 r. Fundusz wspiera głównie działalność koprodukcyjną, a także dystrybucję oraz rozpowszechnianie utworów audiowizualnych. Od 2012 r. Eurimages podejmuje szeroko zakrojone działania na rzecz równości płci w europejskim przemyśle filmowym. Więcej informacji na stronie www.coe.int/t/dg4/eurimages/Gender/Gender_en.asp

EWA, European Women’s Audiovisual Network – stowarzyszenie zainicjowane w 2010 r., a w obecnym kształcie działające od 2013 r., zrzesza pro-kobiece organizacje z sektora audiowizualnego, organizuje szkolenia, konferencje, debaty i przeprowadza badania dotyczące położenia kobiet w europejskim przemyśle filmowym. | www.ewawomen.com

Stowarzyszenie Kobiet Filmowców powstało w 2014 r. Główna aktywność SKF skupia się na celach oświatowo-kulturalnych i edukacyjnych, a przede wszystkim na wspieraniu karier zawodowych kobiet filmowców oraz propagowaniu ich twórczości. | www.stokf.pl

Konferencja będzie prowadzona w dwóch językach: angielskim i polskim. Szczegółowy program wydarzenia jest dostępny na stronie www.stokf.pl.

Zorganizowanie konferencji jest możliwe dzięki wsparciu partnerów: Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (KIPA), Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Kino Lab, Krytyka Polityczna, No Women No Art, Qchnia Artystyczna, Kino Muza i Fundacja Reflector.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij