Miasto

Otwarcie Świetlicy w Kijowie

Centrum Badań nad Kulturą Wizualną i Krytyka Polityczna zapraszają na otwarcie świetlicy kulturalnej w Kijowie.

Gościem specjalnym wydarzenia będzie profesor Timothy Snyder (Uniwersytet Yale), który wygłosi wykład Europe after 1914: Integrations and Disintegrations. Spotkanie poprowadzi Wasyl Czerepanyn, szef Centrum Badań nad Kulturą Wizualną i redaktor naczelny ukraińskiej edycji pisma „Krytyka Polityczna” („Політична критика”).

18 października, sobota, godz. 18.00, ulica Hlybochytska 44, Kijów

Centrum Badań nad Kulturą Wizualną (Центр Візуальної Культури) powstało w 2008 roku w Kijowie jako platforma współpracy naukowców, artystów i działaczy społecznych. Celami działania instytucji są przeciwdziałanie dyskryminacji, ksenofobii i innym formom wykluczenia w społeczeństwie ukraińskim, w tym przezwyciężenie wykluczenia społecznego, ekonomicznego i kulturowego. Od początku istnienia Centrum zorganizowało ponad 150 wydarzeń społeczno-kulturalnych: debat, seminariów, konferencji, z udziałem gości z Ukrainy i z zagranicy, oraz niemal 20 wystaw artystycznych. Zespół Centrum ze współpracy ze Stowarzyszeniem im. Stanisława Brzozowskiego wydaje Ukraińską samodzielną edycję pisma „Krytyka Polityczna”, czyli „Політична критика”. Dotychczas ukazało się 5 numerów.

Centrum Badań nad Kulturą Wizualną jest wspierane przez Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego i Erste Foundation

Zobacz też: Opening of Visual Culture Research Center in Kyiv


__
Ten artykuł nie powstałby, gdyby nie wsparcie naszych darczyńców. Dołącz do nich i pomóż nam publikować więcej tekstów, które lubisz czytać

Zamknij