Miasto

Obyczajowość, normy i światopogląd w kinie – pokaz filmów i dyskusja

Goście: Barbara Białowąs, Filip Marczewski, Anna Czerner, Agnieszka Wiśniewska.

Tym razem, po polityce i ekonomii, zapraszamy na spotkanie poświęcone w przeważającej mierze polskiej kulturze, a zwłaszcza sztuce filmowej.

Temat spotkania: Między kontrowersją a schematem. Obyczajowość, normy i światopogląd w polskim kinie młodego pokolenia.

7 maja, wtorek, godz. 16.00, Collegium Civitas, sala 20, ul. Katowicka 89, Opole

Spotkanie rozpocznie się projekcją filmów krótkometrażowych: Moja nowa droga (reż. B. Białowąs, 2009) i Melodramat (reż. F. Marczewski, 2005). Po pokazie filmów zaprosimy do rozmowy z naszymi gośćmi:

– Barbarą Białowąs (reżyserka i scenarzystka, Big Love);

– Filipem Marczewskim (reżyser i scenarzysta, Bez wstydu);

– Anną Czerner (socjolożka, Uniwersytet Opolski);

– Agnieszką Wiśniewską (publicystka, Krytyka Polityczna).

Spotkanie moderować będzie Magdalena Ozimek (Klub Krytyki Politycznej w Opolu).

Film kontrowersyjny, który będzie wzbudzał emocje, czy może obraz pełen poprawnych i zużytych schematów? Napięcie pomiędzy tymi dwoma biegunami jest dobrze znane współczesnemu (i nie tylko) kinu – i nasz kraj nie jest tutaj żadnym wyjątkiem. Znajduje to odbicie w sposobie przedstawiania często nowych bądź drażliwych problemów społecznych oraz z pojmowaniem roli, jaka na twórcach spoczywa.

Daleko idące zniuansowane kwestii obyczajowych, wartości czy ujmowania choćby cielesności, zawsze można było odnaleźć w całej gamie dziedzin sztuki, także i w filmie. Częstokroć były one wyrazem obowiązujących w społeczeństwie norm, ale często też te normy podważały, zmieniając ich postrzeganie wśród ludzi. Kino stawało się więc, nie zawsze w sposób zamierzony, nośnikiem artystycznego manifestu, uwikłanym w spory światopoglądowe, a także mniej lub bardziej bezpośrednio w ideologię. W tym kontekście często jest podnoszony problem neutralności dzieła filmowego. W znaczący sposób zagadnienia te odciskają swe piętno na odbiorze filmu, tak negatywnym, jak i pozytywnym.

Jak te wszystkie kwestie wyglądają we współczesnym polskim kinie, tworzonym przez młode pokolenie? Czy twórcy w swoich obrazach ryzykują, czy też bezpiecznie portretują utarte schematy? Co wyrażają ich obrazy? Jakim wartościom hołdują? O tym wszystkim będziemy chcieli dyskutować z obiema stronami kształtującymi często nasz odbiór dzieł filmowych: twórcami filmowymi i teoretykami czy krytykami kultury.

Wstęp wolny.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij