Miasto

Nowe idee miasta – rewitalizacja jako polityka społeczna

Cykl spotkań Uniwersytetu Krytycznego na temat rewitalizacji rozpoczynamy dyskusją pt. „Rewitalizacja czy gentryfikacja?"

Rewitalizacja za sprawą nagród jakie otrzymało Miasto Gdańsk za przeprowadzone projekty rewitalizacyjne (ul. Wajdeloty oraz Dolne Miasto) jest tematem, któremu warto się przyjrzeć z krytycznej perspektywy. Dlatego cykl spotkań rozpoczniemy dyskusją o gentryfikacji, która często staje się negatywnym efektem działań rewitalizacyjnych. Na kolejnych spotkaniach podejmiemy kwestię partycypacji mieszkańców w procesie rewitalizacji oraz zapytamy o politykę mieszkaniową jako ważny aspekt działań rewitalizacyjncyh. Uzupełnieniem cyklu trzech spotkań będzie projekcja filmu „Bunt lokatorów” i dyskusja z miejskimi aktywistami i aktywistkami w ramach Domu Sąsiedzkiego.

26 października, środa, godz. 18:00  Rewitalizacja czy gentryfikacja?

Zapisy ustawy o rewitalizacji mówią o tym, że musi być ona prowadzona w sposób zapobiegający wykluczeniu mieszkańców z możliwości korzystania z pozytywnych efektów procesu rewitalizacji. Dyskusja o rewitalizacji musi zatem poruszyć kwestię gentryfikacji. Stałym ryzykiem prowadzenia działań poprawy przestrzeni są zmiany powodujące wzrost czynszów i cen mieszkań, przez co dzielnica przestaje być dostępna i przyjazna dla dotychczasowych mieszkańców. Spróbujemy odpowiedzieć na pytania: jak można sprawić, że rewitalizacja jest wspólnym spotkaniem „starych” mieszkańców i „nowych” przybyszów? Jak rozpoznać i jak można bronić się przed gentryfikacją?

Prowadzenie: Łukasz Pancewicz

Goście: Jacek Górski, Marta Jaskulska, Dominik Kwiatkowski

Jacek Górski – prezes Stowarzyszenia „Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku”. Mocno zaangażowany w pozyskiwanie różnych archiwaliów związanych z Dolnym Miastem – głównie z okresu do 1945 r. Jest Lokalnym Przewodnikiem po Dolnym Mieście, gdzie mieszka od urodzenia, czyli od 1971 roku.

dr Marta Jaskulska – socjolożka miasta, wykładowczyni akademicka, aktywistka miejska. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując zarówno w samorządzie, jak i organizacjach pozarządowych i firmach prywatnych. Zajmuje się problematyką partycypacji publicznej, przede wszystkim w planowaniu przestrzennym i rewitalizacji – projektuje i prowadzi procesy konsultacji społecznych oraz ich ewaluacji. Autorka publikacji z zakresu socjologii miasta i partycypacji publicznej.

Dominik Kwiatkowski – pracownik Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie

dr inż. arch. Łukasz Pancewicz – urbanista, wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, współwłaściciel firmy a2p2 architecture & planning, w swojej pracy zawodowej zajmuje się problematyką rewitalizacji miast oraz planowania partycypacyjnego. W 2011-2012 uczestniczył w rocznym stażu na Massachusetts Institute of Technology (MIT). Pracował jako główny projektant w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi. Zaangażowany m.in. w prace nad projektami pilotażowymi rewitalizacji w Łodzi, Wałbrzychu i Starachowicach.

Kolejne spotkania związane z tematem Nowe idee miasta:

27 pażdziernika, czwartek, godz. 18:00  Film „Bunt Lokatorów” oraz dyskusja

3 listopada, czwartek, godz. 18:00 Rewitalizacja jako wspólne działanie z mieszkańcami

30 listopada, środa, godz. 18:00 Polityka mieszkaniowa a rewitalizacja

Spotkania odbędą się w Świetlicy Krytyki Politycznej w Trójmieście, ul. Nowe Ogrody 35, II p. , Gdańsk. Wstęp wolny

Organizatorem wydarzenia jest Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście.

Spotkania odbywające się w ramach Uniwersytetu Krytycznego oraz działań Domu Sąsiedzkiego Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście dofinansowano ze środków Miasta Gdańska. 

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij