Miasto

Nasi okupanci. Obraza uczuć religijnych: Teoria i praktyka

Spotkanie poświęcone obrazie uczuć religijnych z Dorotą Głowacką (Helsińska Fundacja Praw Człowieka) oraz Pawłem Hajnclem, artystą i happenerem oskarżanym o obrazę uczuć religijnych.

Uwaga! Uczestników spotkania ostrzega się przed ewentualnym udziałem w obrazie uczuć religijnych!

Jednym z najczęściej stosowanych przeciwko artystom przepisów jest art. 196 Kodeksu karnego, odnoszący się do obrazy uczuć religijnych. (Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.) Oskarżani na podstawie tego właśnie przepisu w ramach obrony powołują się na konstytucję, która gwarantuje im między innymi wolność sumienia i religii, swobodę wypowiedzi oraz bezstronność światopoglądową władz. Na czym polega tarcie pomiędzy wolnością artystyczną a religią? Jakie regulacje prawne chronią religię w Polsce? Czy religii w polskim prawie jest za dużo, czy za mało i jak to wygląda w innych krajach? Czy krytyczna wypowiedź artystyczna wobec Kościoła zawsze może być rozpatrywana jako obraza uczuć religijnych?

O tej cienkiej granicy i próbach jej naruszania porozmawiamy z Dorotą Głowacką (Helsińska Fundacja Praw Człowieka) oraz Pawłem Hajnclem, artystą i happenerem oskarżanym o obrazę uczuć religijnych.

1 kwietnia, środa, godz. 18.00

Świetlica KP w Łodzi, Piotrkowska 101 (lewa oficyna, I piętro)

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij