Miasto

Modern Talking. O szansach modernizacji społecznej w Polsce

Debatę z udziałem Agnieszki Graff, Iwana Krastewa, Andrzeja Ledera i Jordiego Vaquera poprowadzi Sławomir Sierakowski.

8 stycznia, środa, godz. 19.00
Instytut Studiów Zaawansowanych, ul. Foksal 16, II p., Warszawa

Czy społeczeństwo rosnących nierówności może być wolne, otwarte i tolerancyjne? Czy solidarność możliwa jest w społe- czeństwie wielości – tożsamości, stylów życia, poglądów? Jak reagujemy w Polsce na sprzeczności zachodniej modernizacji? Jak w tym kontekście wypadamy na tle podobnej wielkością populacji i siłą Kościoła Katolickiego Hiszpanii?

Dyskutować o tym będą:
Agnieszka Graff (Ośrodek Studiów Amerykańskich UW)
Iwan Krastew (Centrum Strategii Liberalnych w Sofii)
Andrzej Leder (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
Jordi Vaquer (Open Society Initiative for Europe)

Spotkanie poprowadzi:
Sławomir Sierakowski (Instytut Studiów Zaawansowanych)

Spotkanie w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem symultanicznym.

 
___

dr Agnieszka Graff – kulturoznawczyni, amerykanistka, feministka. Współzałożycielka Porozumienia Kobiet 8 Marca, członkini Rady Kongresu Kobiet Polskich, członkini zespołu Krytyki Politycznej. Teksty naukowe i publicystyczne ogłaszała m.in. w „Res Publice Nowej”, „Dialogu”, „Krytyce Politycznej”, „Gazecie Wyborczej” i „Wysokich Obcasach”, „Public Culture”, „Feminist Studies”, „The Guardian”. Autorka m.in. książek: Świat bez kobiet (W.A.B. 2001), Rykoszetem (2008), Magma (Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2011). Pracuje w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW, wykłada na warszawskich studiach podyplomowych Gender Studies oraz w Instytucie Studiów Zaawansowanych.

dr Ivan Krastev – politolog, ekspert w tematyce integracji i dezintegracji Unii Europejskiej; związany z Instytutem Nauk o Człowieku w Wiedniu, szef Centrum Strategii Liberalnych w Sofii, członek rady European Council for Foreign Relations, a także Instytutu Studiów Zaawansowanych w Warszawie. Autor m.in. książek: Shifting Obsessions: Three Essays on the Politics of Anticorruption (2004), The Anti-American Century (2007, wraz z Alanem McPhersonem) oraz zbioru Demokracja nieufnych. Eseje polityczne wydanego w 2013 nakładem Krytyki Politycznej.

prof. Andrzej Leder – kieruje Zespołem Filozofii Kultury w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Wykładowca Instytutu Studiów Zaawansowanych. Główne zainteresowania i przedmiot badań to filozofia kultury oraz filozoficznie rozumiana kategoria losu indywidualnego. Autor licznych publikacji, artykułów i rozpraw naukowych. Opublikował m.in.: Przemiana mitów, czyli życie w epoce schyłku. Zbiór esejów (OPEN 1997), Nieświadomość jako pustka (Wyd. IFiS PAN 2001), Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit (Wyd. Fundacja Aletheia 2007). 

dr Jordi Vaquer – politolog hiszpański, felietonista „El Pais”, szef Open Society Initiative for Europe, były dyrektor CIDOB, katalońskiego think-tanku zajmującego się problematyką międzynarodową, absolwent LSE oraz Kolegium Europejskiego w Brugii. 

 

 

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Czy społeczeństwo rosnących nierówności może być wolne, otwarte i tolerancyjne? Czy solidarność możliwa jest w społeczeństwie wielości – tożsamości, stylów życia, poglądów? Jak reagujemy w Polsce na sprzeczności zachodniej modernizacji? Jak w tym kontekście wypadamy na tle podobnej wielkością populacji i siłą Kościoła Katolickiego Hiszpanii?

Czy społeczeństwo rosnących nierówności może być wolne, otwarte i tolerancyjne? Czy solidarność możliwa jest w społeczeństwie wielości – tożsamości, stylów życia, poglądów? Jak reagujemy w Polsce na sprzeczności zachodniej modernizacji? Jak w tym kontekście wypadamy na tle podobnej wielkością populacji i siłą Kościoła Katolickiego Hiszpanii?

Dyskutować o tym będą: Agnieszka Graff (Ośrodek Studiów Amerykańskich UW), Ivan Krastev (Centrum Strategii Liberalnych, Sofia), Andrzej Leder (Instytut Filozofii i Socjologii PAN), Jordi Vaquer (Open Society Initiative for Europe).

Spotkanie poprowadzi: Sławomir Sierakowski (Instytut Studiów Zaawansowanych).

Spotkanie w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem symultanicznym.

___

dr Agnieszka Graff – kulturoznawczyni, amerykanistka, feministka. Współzałożycielka Porozumienia Kobiet 8 Marca, członkini Rady Kongresu Kobiet Polskich, członkini zespołu Krytyki Politycznej. Teksty naukowe i publicystyczne ogłaszała m.in. w „Res Publice Nowej”, „Dialogu”, „Krytyce Politycznej”, „Gazecie Wyborczej” i „Wysokich Obcasach”, „Public Culture”, „Feminist Studies”, „The Guardian”. Autorka m.in. książek: Świat bez kobiet (W.A.B. 2001), Rykoszetem (2008), Magma (Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2011). Pracuje w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW i wykłada na warszawskich studiach podyplomowych Gender Studies oraz w Instytucie Studiów Zaawansowanych.

dr Ivan Krastev – politolog, ekspert w tematyce integracji i dezintegracji Unii Europejskiej; związany z Instytutem Nauk o Człowieku w Wiedniu, szef Centrum Strategii Liberalnych w Sofii, członek rady European Council for Foreign Relations, a także Instytutu Studiów Zaawansowanych w Warszawie. Autor m.in. książek: Shifting Obsessions: Three Essays on the Politics of Anticorruption (2004), The Anti-American Century (2007, wraz z Alanem McPhersonem) oraz zbioru Demokracja nieufnych. Eseje polityczne wydanego w 2013 nakładem Krytyki Politycznej.

prof. Andrzej Leder – kieruje Zespołem Filozofii Kultury w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Wykładowca Instytutu Studiów Zaawansowanych. Główne zainteresowania i przedmiot badań to filozofia kultury oraz filozoficznie rozumiana kategoria losu indywidualnego. Autor licznych publikacji, artykułów i rozpraw naukowych. Opublikował m.in.: Przemiana mitów, czyli życie w epoce schyłku. Zbiór esejów (OPEN 1997), Nieświadomość jako pustka (Wyd. IFiS PAN 2001), Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit (Wyd. Fundacja Aletheia 2007).

dr Jordi Vaquer – politolog hiszpański, felietonista „El Pais”, szef Open Society Initiative for Europe, były dyrektor CIDOB, katalońskiego think-tanku zajmującego się problematyką międzynarodową, absolwent LSE oraz Kolegium Europejskiego w Brugii.

______

Zapraszamy do wysłuchania nagrania audio oraz obejrzenia galerii zdjęć ze spotkania.

 

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij