Miasto

Łódź: Boom Kultury

boom-maleTej jesieni województwo łódzkie zatrzęsie się w trzech punktach: w Kutnie, Sieradzu i Sławnie pod Tomaszowem Mazowieckim. Te trzy miejscowości Świetlica Krytyki Politycznej w Łodzi odwiedzi z projektem Boom Kultury, który ma na celu zachęcenie do tworzenia i aktywnego uczestnictwa w kulturze, szczególnie tej lokalnej. W projekcie wezmą udział m.in. Edwin Bendyk, Roman Kurkiewicz, Konrad Pustoła, Kazimiera Szczuka

boomBum! Nadchodzi Boom. Tej jesieni województwo łódzkie zatrzęsie się w trzech punktach: w Kutnie, Sieradzu i Sławnie pod Tomaszowem Mazowieckim. Te trzy miejscowości Świetlica Krytyki Politycznej w Łodzi odwiedzi z projektem Boom Kultury, który ma na celu zachęcenie do tworzenia i aktywnego uczestnictwa w kulturze, szczególnie tej lokalnej.

Do współpracy w projekcie zaprosiliśmy trzy instytucje: Kutnowski Dom Kultury, Powiatową Bibliotekę Publiczną w Sieradzu i Gminny Ośrodek Kultury w Sławnie. Wraz z nimi w każdym wybranym miejscu zrealizujemy trzydniowy program z debatami, turniejami, pokazami filmów i iluminacją budynku.

Kazimiera Szczuka opowie o literaturze popularnej, Edwin Bendyk weźmie udział w debacie o edukacji a Gregor Gonsior – znany artysta i projektant – razem z młodzieżą w Sławnie wykona wspólnie zaprojektowany mural. Jednak Boom Kultury to nie tylko znani goście, każdy z programów bazuje na potencjale danego miejsca łącząc aktywność mieszkańców z działaniami danego ośrodka kultury. Dlatego chcemy, by w Boomie Kultury uczestniczył także wiejski klub rowerowy, szkoła czy koło czytelnicze.
Będziemy wykorzystywać wspomnienia mieszkańców o mieście czy zdolności plastyczne młodzieży, zaprosimy do współpracy artystów z regionu.

W ramach każdego z wydarzeń odbędą się również warsztaty Kultura: Restart! z udziałem mieszkańców, władz i pracowników instytucji, które pomogą lepiej zdiagnozować lokalne problemy uczestnictwa w kulturze i wspólnie wypracować plan działań na przyszłość. Wszystko po to, by najbliższa biblioteka, ośrodek czy dom kultury ożyły i stały się miejscami jeszcze bardziej otwartymi, przyjaznymi, włączającymi mieszkańców w ich współtworzenie i przekształcanie. Warsztaty poprowadzi Wojciech Kłosowski, ekspert samorządowy i specjalista w zakresie strategicznego planowania rozwoju lokalnego.

Wnioski z Kultury: Restart! i z całego projektu zostaną wydane w formie broszury, którą roześlemy do instytucji kultury, mediów, samorządów i animatorów w całym województwie. Opiszemy w niej także dobre praktyki z naszego województwa oraz rozwiązania wykorzystane przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w programie Kierunek Kultura, który był dla nas główną inspiracją do zrealizowania Boomu Kultury.

Ale to nie wszystko. Aby uczestniczyć w tworzeniu lokalnej kultury, trzeba coś o niej wiedzieć. Często miejscowe wydarzenia pomijane są w mediach jako mniej znaczące niż na przykład koncerty znanych, ale nie rodzimych, gwiazd. Dlatego zanim rozpoczęliśmy działania w terenie zaprosiliśmy na specjalne warsztaty grupę ponad dwudziestu dziennikarzy, amatorów i profesjonalistów z terenu województwa łódzkiego. Zajęcia mają ułatwić uczestnikom znalezienie i przekazanie informacji o ciekawych lokalnych wydarzeniach kulturalnych, którym ich organizatorzy nie zawsze są w stanie zapewnić sami odpowiednią promocję. Z dziennikarzami z regionu będą pracować Roman Kurkiewicz, redaktor naczelny tygodnika „Przekrój”, fotograf Konrad Pustoła oraz Marcin Śliwa, współtwórca projektu Kierunek Kultura z MCKiS.

Projekt Świetlicy Krytyki Politycznej w Łodzi jest próbą nowego spojrzenia na kulturę lokalną i jej odbiorców. Jest także nietypową kampanią na rzecz zwiększenia uczestnictwa w życiu kulturalnym skierowaną do publiczności, której według badań z każdym rokiem w naszym regionie ubywa. Wskazująna to wnioski Diagnozy do Programu Rozwoju Kultury Województwa Łódzkiego, prezentowanej na ostatnim Regionalnym Kongresie Kultury. Coraz mniej ludzi chodzi do teatrów, muzeów, bibliotek, coraz mniej czyta książki. Kiedy tradycyjne środki zawodzą – trzeba zrobić “Bum!”. Boom Kultury.

Program projektu:
25 sierpnia: warsztaty dla dziennikarzy kultury z regionu
21-23 września: Boom Kultury w Kutnie (Centrum Teatru, Muzyki i Tańca, filia Kutnowskiego Domu Kultury)
28-30 września: Boom Kultury w Sławnie (Gminny Ośrodek Kultury)
4-6 października: Boom Kultury w Sieradzu (Powiatowa Biblioteka Publiczna)
Grudzień: premiera broszury Boom Kultury

Więcej szczegółów wkrótce.

lodzkieProjekt jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij