Miasto

Łódź, 4 lipca: Na rzecz demokracji energetycznej – o obozie antyatomowym w Lubiatowie

Zapraszamy na spotkanie z organizatorami Obozu Antyatomowego, jaki odbędzie się w pomorskiej miejscowości Lubiatowo w dniach 23 – 29 lipca 2012.
Spotkanie odbędzie się w środę, 4 lipca, o godzinie 17:00 w łódzkiej Świetlicy Krytyki Politycznej.

Zapraszamy na spotkanie z organizatorami Obozu Antyatomowego, jaki odbędzie się w pomorskiej miejscowości Lubiatowo w dniach 23 – 29 lipca 2012.
Spotkanie odbędzie się w środę, 4 lipca, o godzinie 17:00 w łódzkiej Świetlicy Krytyki Politycznej, ul. Piotrkowska 101, lewa oficyna, I piętro. Wstęp wolny!

Podczas spotkania przedstawiciele kolektywu organizacyjnego imprezy przedstawią ideę Obozu Antyatomowego i jego program. Podzielą się również praktycznymi informacjami dotyczącymi przyjazdu do Lubiatowa i udziału w imprezie, i odpowiedzą na wszelkie pytania związane z tymi sprawami.

 

O obozie (informacje organizatorów):

 

Co, gdzie, kiedy?
Obóz Antyatomowy – przeciwko energetyce nuklearnej, na rzecz demokracji energetycznej odbędzie się 23 – 29 lipca 2012 w miejscowości Lubiatowo na Pomorzu, 90 kilometrów na zachód od Gdańska. Lubiatowo to jedna z trzech miejscowości wytypowanych przez koncern energetyczny PGE pod budowę elektrowni jądrowej.

Na program imprezy składać się będą liczne wykłady, spotkania poświęcone zagrożeniom związanym z budową elektrowni atomowych, alternatywnym źródłom energii, jak również praktycznym i prawnym aspektom samoorganizacji społecznej i demokracji bezpośredniej, jako koniecznego warunku tworzenia demokracji energetycznej.
W planach przewidziano również cykl warsztatów rozwijających umiejętności przydatne w kampaniach społecznych.
Podczas obozu odbędzie się Szkoła Letnia Fundacji im. Heinricha Boella: "Zielona Energia w Twoim domu" i Międzynarodowe Spotkania Młodzieży EYFA z udziałem przedstawicieli ruchów antyatomowych z Europy Centralnej.
Obóz zakończy demonstracja antyatomowa w Gdańsku w niedzielę, 29 lipca.

Uczestnikom i uczestniczkom obozu zapewniamy możliwość nieodpłatnego rozbicia namiotu na jego terenie. Na miejscu będzie dostępne wegańskie wyżywienie (odpłatnie). Na terenie obozu gwarantujemy zaplecze sanitarne, całodobową opiekę medyczną, punkty: internetowy i ładowania telefonów komórkowych, jak również opiekę nad dziećmi podczas trwania spotkań i warsztatów.

Atomowe plany rządu
Rząd, ignorując zdanie większości Polek i Polaków, podjął niebezpieczną decyzję o budowie elektrowni jądrowych w Polsce, przyjmując uchwałę Rady Ministrów nr 4/2009 z dnia 13 stycznia 2009r.
Na mocy tej uchwały trwają obecnie intensywne prace legislacyjne polegające na przygotowaniu Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Zgodnie z jego założeniami pierwsza elektrownia jądrowa o mocy ok. 3000 MW ma powstać do 2020 roku, a kolejna do roku 2030.

Co zamiast atomu?
Alternatywę dla niebezpiecznej, pamiętającej czasy zimnej wojny technologii nuklearnej i władzy ponadnarodowych koncernów energetycznych widzimy w demokracji energetycznej, opartej o odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną.
Zamiast monopolu wielkich firm energetycznych proponujemy budowę sieci autonomicznych producentów i konsumentów energii (tzw. prosumentów), pochodzącej z mikro-źródeł odnawialnych, wspólnie decydujących o najkorzystniejszych dla środowiska i najbardziej efektywnych metodach jej wytwarzania i dystrybucji.

Czym jest obóz antyatomowy?
To przestrzeń wymiany doświadczeń, wiedzy i umiejętności pomiędzy aktywistami na rzecz "zielonej" energii i demokracji bezpośredniej i ekspertami, a przedstawicielami lokalnych, nadmorskich społeczności walczących przeciwko lokalizacji na ich terenach elektrowni atomowych, umożliwiająca im wzajemne poznanie i nawiązanie współpracy w tych dziedzinach.
To miejsce promocji wspólnych dla nich idei i wartości, okazja do przedstawienia argumentów przemawiających przeciwko energetyce atomowej i za odnawialnymi źródłami energii, jak również za powszechną partycypacją w procesach decyzyjnych.
To w końcu obszar, w którym idee aktywności społecznej i wspólnego decydowania o wspólnych sprawach z poszanowaniem opinii wszystkich zainteresowanych, leżące u podstaw demokracji energetycznej mają szansę zaistnieć w praktyce.

Dlaczego teraz?
Ostateczna decyzja o realizacji programu nuklearnego wciąż nie zapadła, a kontrakty na budowę reaktorów atomowych czekają na podpisanie. Znaleźliśmy się w punkcie zwrotnym – jeśli władze postawią na swoim, przez najbliższe kilkadziesiąt lat ponosić będziemy koszty budowy, eksploatacji i demontażu atomowych reaktorów, zaś odpady pochodzące z nich pozostaną z nami na tysiące lat. Tylko od naszej aktywności, od skali społecznego sprzeciwu zależy, czy w Polsce powstaną elektrownie jądrowe.

Dlaczego Lubiatowo?
Położone na Pomorzu Lubiatowo jest jedną trzech miejscowości wytypowanych przez koncern energetyczny PGE pod budowę elektrowni jądrowej. Atomowe plany rządu spotkały się tam ze zdecydowanym sprzeciwem lokalnej społeczności, skupionej wokół komitetu mieszkańców "NIE dla ATOMU w Lubiatowie, gm. Choczewo". Mieszkańcy z tego Komitetu są honorowymi współorganizatorami obozu.

Kim jesteśmy?
Organizatorem obozu antyatomowego Lubiatowo 2012 jest kolektyw, złożony z aktywistów i aktywistek sprzeciwiających się budowie elektrowni atomowych w Polsce. Jego uczestnicy wywodzą się z organizacji ekologicznych i anarchistycznych z terenu kraju, jak również z pomorskich organizacji antyatomowych, lokalnych społeczności i grup mieszkańców protestujących przeciw atomowym inwestycjom władz. W ramach prac nad obozem nie reprezentują oni swych macierzystych organizacji i nie są związani ich
mandatem, zaś sam kolektyw działa na zasadzie no logo.
Wszelkie istotne decyzje dotyczące obozu podejmowane są na zasadzie konsensusu. Kolektyw organizacyjny nie reprezentuje żadnej opcji politycznej, nie popiera żadnej partii czy stronnictwa. Jego uczestnicy i uczestniczki sprzeciwiają się wszelkim formom dyskryminacji, w tym ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie narodowe czy wyznawaną religię. W związku z tym tak w samym kolektywie, jak i podczas obozu nie ma i nie będzie miejsca dla osób i organizacji propagujących
nietolerancję i wykluczenie.

Oficjalna strona internetowa obozu:
www.lubiatowo2012.org.pl

Obóz antyatomowy na Facebooku:
http://www.facebook.com/pages/Obóz-Antyatomowy-Lubiatowo-23-29-Lipca-2012/324118930999123

Kontakt z organizatorami i zgłoszenia przyjazdu:
[email protected]

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij