Miasto

Łódź, 29 maja: Desperate Housewives – prawdziwa historia

feminizm Czy reformy XX wieku przyniosły skutek i dzisiaj już feminizm nie jest potrzebny, jak twierdzą niektórzy?
Wykład dr Grażyny Zygadło o feminizmie liberalnym i jego krytyce w ramach Pracowni Głównych Nurtów Feminizmu.

29 maja, wtorek, g. 18.00, Świetlica KP w Łodzi, ul. Piotrkowska 101.

feminizm260Wykład dr Grażyny Zygadło o feminizmie liberalnym i jego krytyce w ramach Pracowni Głównych Nurtów Feminizmu.

29 maja, wtorek, g. 18.00, Świetlica KP w Łodzi, ul. Piotrkowska 101

Przedstawione w bijącym rekordy popularności serialu Gotowe na wszystko zadbane amerykańskie przedmieścia są zamieszkiwane przez wcielenia stereotypowej kobiecości – życie bohaterek koncentruje się wokół rywalizacji o mężczyzn, polerowania sztućców i knucia intryg. Tymczasem to w takiej scenerii pięćdziesiąt lat temu zrodził się feministyczny bunt. A raczej odrodził, ponieważ korzenie ruchu feministycznego – zwłaszcza nurtu liberalnego – sięgają XVII wieku. Można wobec tego śmiało stwierdzić, iż jest to najstarszy nurt myśli feministycznej, ale czy jego założenia są nadal aktualne? Czy głos feministek liberalnych jest wciąż słyszalny i współbrzmiący z innymi głosami III fali feminizmu? Czy tak jak w latach 60. XX wieku kobiety nadal chcą być takie same jak mężczyźni, czy wolą podkreślać swoją odmienność i wyjątkowość? Czy reformy XX wieku przyniosły skutek i dzisiaj już feminizm nie jest potrzebny, jak twierdzą niektórzy? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w dyskusji nad historią, założeniami i krytyką feminizmu liberalnego.

Grażyna Zygadło – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie interdyscyplinarnej amerykanistyki i gender studies. Adiunkt na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, UŁ. Specjalistka w zakresie tematyki mniejszości etnicznych i kulturowych w USA (zwłaszcza kobiet latynoskich) oraz polityki równych szans i różnorodności. Autorka monografii Culture Matters: Chicanas’ Identity in Contemporary USA (Frankfurt am Main: Peter Lang, 2007) oraz licznych publikacji krajowych i zagranicznych na temat społeczeństwa amerykańskiego oraz problematyki gender w kontekście krytyki feministycznej i postkolonialnej. Wykładowczyni studiów podyplomowych dla nauczycieli „Gender Studies: polityka równych szans w procesie kształcenia” z zakresu gender mainstreaming oraz przemocy wobec kobiet. przed komputerem oraz wspólnie
z mężem wychowuje syna Stasia.

O cyklu:
Feminizmu nie ma. Są za to feminizmy:
liberalny, radykalny, marksistowski, islamski, chrześcijański,
ekofeminizm… W ruchu kobiecym od lat toczą się spory dotyczące nawet
podstawowych kwestii. Na poziomie najbardziej ogólnym pojawia się
pytanie o źródło opresji kobiet i strategię zwalczania istniejących
nierówności. Każdy nurt feminizmu odpowiada na nie inaczej, dlatego
proponowane rozwiązania w sprawach bardziej szczegółowych – takich jak
zapisy kodeksu pracy, postawa wobec pornografii czy „terroru piękności” – mogą znacznie się różnić.
Aby sprawnie poruszać się w gąszczu tych
sporów, warto sięgnąć do historii myśli feministycznej. W maju 2012
zapraszamy na pierwsze trzy spotkania poświęcone teorii feminizmu.
Mile widziane także osoby nieidentyfikujące się z feminizmem, ale
zainteresowane poszerzeniem wiedzy i/lub weryfikacją mitów dotyczących
tego ruchu społecznego.

 


Sfinansowano ze środków Urzędu Miasta Łodzi


__
Ten artykuł nie powstałby, gdyby nie wsparcie naszych darczyńców. Dołącz do nich i pomóż nam publikować więcej tekstów, które lubisz czytać

Zamknij