Miasto

Łódź, 24 kwietnia: Kronenberg, Usługi ekosystemów

pracowniaKlub Krytyki Politycznej w Łodzi wraz z Fundacją Sendzimira zapraszają na trzeci wykład w ramach Pracowni Zrównoważonego Rozwoju Miasta o roli przyrody w mieście pt. Usługi ekosystemów - niewykorzystany potencjał miast, który poprowadzi dr Jakub Kronenberg (Fundacja Sendzimira, UŁ).

24 kwietnia, poniedziałek, g. 18.00, Świetlica KP w Łodzi, ul. Piotrkowska 101.

Klub Krytyki Politycznej w Łodzi wraz z Fundacją Sendzimira zapraszają na trzeci wykład w ramach Pracowni Zrównoważonego Rozwoju Miasta o roli przyrody w mieście pt. Usługi ekosystemów – niewykorzystany potencjał miast, który poprowadzi dr Jakub Kronenberg (Fundacja Sendzimira, UŁ).

24 kwietnia, poniedziałek, g. 18.00, Świetlica KP w Łodzi, ul. Piotrkowska 101.


Jeśli zapytamy mieszkańców miasta, gdzie chcieliby mieszkać — większość wskaże okolice w pobliżu terenów zieleni. Dlatego nie dziwią protesty przeciwko usuwaniu drzew z przestrzeni publicznych. Procesy podejmowania decyzji dotyczących rozwoju miast często wymagają dokonywania wyborów pomiędzy ochroną przyrody a rozbudową infrastruktury lub zabudowy. Przyroda w tych decyzjach jest często lekceważona i bagatelizowana poprzez sprowadzanie jej do „kwiatków i motylków”, na których uroki tylko nieliczni są wrażliwi. Tymczasem system przyrodniczy w mieście pełni bardzo ważne funkcje, a korzyści, które z tego dla nas wynikają, określane są mianem usług ekosystemów. Nie przypadkiem środowisko bywa nazywane „wielką pracującą fabryką”. Rozumiejąc zakres i zróżnicowanie korzyści, jakich dostarcza nam przyroda, jesteśmy w stanie bardziej racjonalnie zarządzać zasobami przyrodniczymi. Efektywne gospodarowanie tym, co posiadamy, jest podstawową zasadą zrównoważonego rozwoju.

Dr Jakub Kronenberg – adiunkt w Katedrze Wymiany Międzynarodowej Uniwersytetu Łódzkiego, członek zarządu Fundacji Sendzimira. Naukowo zajmuje się związkami gospodarki i środowiska. Jego książkę Ecological economics and industrial ecology wydało prestiżowe wydawnictwo Routledge. Współredaktor pierwszego polskiego podręcznika zrównoważonego rozwoju Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce. Współredaktor polskiego poradnika nt. ekonomii ekosystemów i bioróżnorodności (TEEB) dla miast oraz konsultant polskiego wydania międzynarodowego poradnika TEEB dla miast. Przebywał na stażach naukowych we Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Kirgistanie.

O cyklu:
W Pracowni Zrównoważonego Rozwoju Miasta będziemy starali się
obalić dość powszechny stereotyp, że pojęcie to oznacza wyłącznie dbanie
o miejskie parki i trawniki. Aspekt środowiskowy pozostający w
równowadze z potrzebami gospodarki i społeczeństwa to przede wszystkim
kierunek, który nie tylko tworzy nowe miejsca pracy czy wpływa na jakość
życia mieszkańców, ale ma ścisły związek z takimi dziedzinami, jak
lepsze planowanie przestrzenne, przyjazny transport, nowe miejsca pracy
czy efektywność energetyczna i budżetowa. Zrównoważony rozwój leży u
podstaw nowej "Strategii zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020". Jego
wdrażanie jest jednym z warunków uzyskania funduszy na przyszły rozwój
miasta. Dlatego do udziału w Pracowni szczególnie zapraszamy radnych,
decydentów, urzędników, planistów, architektów, urbanistów oraz
wszystkich, którym nie jest obojętny przyszły rozwój Łodzi.


Następne spotkanie Pracowni Zrównoważonego Rozwoju Miasta:

8.05 Odzyskać miasto – o transporcie zrównoważonym
Tomasz Bużałek (Łódzka Inicjatywa na Rzecz Przyjaznego Transportu) o nowoczesnych rozwiązaniach i dobrych praktykach transportowych.


Partnerem Pracowni Zrównoważonego Rozwoju Miasta jest Fundacja Sendzimira
logo-sendzimir

 

 

 

 

W łódzkiej Świetlicy KP planujemy w 2012 roku następujące cykle Uniwersytetu Krytycznego:

maj – Pracownia Głównych Nurtów Feminizmu
czerwiec – Pracownia Nowej Edukacji


Sfinansowano ze środków Urzędu Miasta Łodzi

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij