Miasto

Łódź, 17 kwietnia: Maciejewska – Zielone miasto nowej generacji

pracowniaKlub Krytyki Politycznej w Łodzi wraz z Fundacją Sendzimira zapraszają na drugi wykład w ramach Pracowni Zrównoważonego Rozwoju Miasta o inteligentnych rozwiązaniach dla miast i Zielonym Nowym Ładzie pt. Zielone miasto nowej generacji, który poprowadzi Beata Maciejewska (Zielony Instytut).

Klub Krytyki Politycznej w Łodzi wraz z Fundacją Sendzimira zapraszają na drugi wykład w ramach Pracowni Zrównoważonego Rozwoju Miasta o o inteligentnych rozwiązaniach dla miast i Zielonym Nowym Ładzie pt. Zielone miasto nowej generacji, który poprowadzi Beata Maciejewska (Zielony Instytut).

17 kwietnia, wtorek, g. 18:00
Świetlica Krytyki Politycznej, ul. Piotrkowska 101

Zielone miasto nowej generacji to wszechstronna koncepcja miasta rozwijającego się w sposób zrównoważony. Dotyczy ona zarówno naszych podwórek i dzielnic, jak i wychodzi daleko poza ich granice. Jej bazą są m.in. zielone miejsca pracy, tworzone np. w transporcie zbiorowym, energetyce odnawialnej, turystyce, kulturze, czy ochronie przyrody w mieście. Wiele europejskich miast z sukcesem wdraża zielone rozwiązania, wykorzystując innowacyjne reformy i inwestycje. Na ich przykładzie wyraźnie widać w jaki sposób termorenowacja budynków wpływa na włączenie społeczne, a dbałość o środowisko – na gospodarczy rozwój miasta. Zapraszamy do rozmowy o tym, czy zielona gospodarka, godna praca i godne życie mogą stać się drogą rozwoju także polskich miastach, takich jak Łódź.

Wykład oparty o publikacje Zielonego Instytutu:
Zielone Miasto Nowej Generacji. Przewodnik dla XXI wiekupobierz pdf >>>
Zielony Nowy Ład w Polscepobierz pdf >>>

Beata Maciejewska – działaczka polityczna, edukatorka społeczna, feministka. Przewodnicząca rady fundatorów Zielonego Instytutu – think-tanku zielonej polityki. Współautorka i trenerka programów szkoleniowych z dziedziny m.in. rozwoju lokalnego. Autorka i współautorka książek oraz publikacji z dziedziny zrównoważonego rozwoju, m.in.: Zielone Miasto Nowej Generacji i Zrównoważony Rozwój Metropolii Silesia [www.przestrzeniedialogu.org]. Obecnie przygotowuje publikację na temat zielonych miejsc pracy kobiet w polskich powiatach. Od grudnia 2011 roku redaktor naczelna czasopisma "Zielone Miasto" .

O cyklu:
W Pracowni Zrównoważonego Rozwoju Miasta będziemy starali się obalić dość powszechny stereotyp, że pojęcie to oznacza wyłącznie dbanie o miejskie parki i trawniki. Aspekt środowiskowy pozostający w równowadze z potrzebami gospodarki i społeczeństwa to przede wszystkim kierunek, który nie tylko tworzy nowe miejsca pracy czy wpływa na jakość życia mieszkańców, ale ma ścisły związek z takimi dziedzinami, jak lepsze planowanie przestrzenne, przyjazny transport, nowe miejsca pracy czy efektywność energetyczna i budżetowa. Zrównoważony rozwój leży u podstaw nowej "Strategii zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020". Jego wdrażanie jest jednym z warunków uzyskania funduszy na przyszły rozwój miasta. Dlatego do udziału w Pracowni szczególnie zapraszamy radnych, decydentów, urzędników, planistów, architektów, urbanistów oraz wszystkich, którym nie jest obojętny przyszły rozwój Łodzi.


Następne spotkania Pracowni Zrównoważonego Rozwoju Miasta:

24.04 Usługi ekosystemów
Dr Jakub Kronenberg (UŁ, Fundacja Sendzimira) o roli przyrody w mieście i niewykorzystanym
potencjale miast.

8.05 Odzyskać miasto – o transporcie zrównoważonym
Tomasz Bużałek (Łódzka Inicjatywa na Rzecz Przyjaznego Transportu) o nowoczesnych rozwiązaniach i dobrych praktykach transportowych.


Partnerem Pracowni Zrównoważonego Rozwoju Miasta jest Fundacja Sendzimira

 

 

 

 

 

W łódzkiej Świetlicy KP planujemy w 2012 roku następujące cykle Uniwersytetu Krytycznego:

maj – Pracownia Głównych Nurtów Feminizmu
czerwiec – Pracownia Nowej Edukacji


Sfinansowano ze środków Urzędu Miasta Łodzi

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij