Miasto

Łódź, 17 kwietnia: Maciejewska – Zielone miasto nowej generacji

pracowniaKlub Krytyki Politycznej w Łodzi wraz z Fundacją Sendzimira zapraszają na drugi wykład w ramach Pracowni Zrównoważonego Rozwoju Miasta o inteligentnych rozwiązaniach dla miast i Zielonym Nowym Ładzie pt. Zielone miasto nowej generacji, który poprowadzi Beata Maciejewska (Zielony Instytut).

Klub Krytyki Politycznej w Łodzi wraz z Fundacją Sendzimira zapraszają na drugi wykład w ramach Pracowni Zrównoważonego Rozwoju Miasta o o inteligentnych rozwiązaniach dla miast i Zielonym Nowym Ładzie pt. Zielone miasto nowej generacji, który poprowadzi Beata Maciejewska (Zielony Instytut).

17 kwietnia, wtorek, g. 18:00
Świetlica Krytyki Politycznej, ul. Piotrkowska 101

Zielone miasto nowej generacji to wszechstronna koncepcja miasta rozwijającego się w sposób zrównoważony. Dotyczy ona zarówno naszych podwórek i dzielnic, jak i wychodzi daleko poza ich granice. Jej bazą są m.in. zielone miejsca pracy, tworzone np. w transporcie zbiorowym, energetyce odnawialnej, turystyce, kulturze, czy ochronie przyrody w mieście. Wiele europejskich miast z sukcesem wdraża zielone rozwiązania, wykorzystując innowacyjne reformy i inwestycje. Na ich przykładzie wyraźnie widać w jaki sposób termorenowacja budynków wpływa na włączenie społeczne, a dbałość o środowisko – na gospodarczy rozwój miasta. Zapraszamy do rozmowy o tym, czy zielona gospodarka, godna praca i godne życie mogą stać się drogą rozwoju także polskich miastach, takich jak Łódź.

Wykład oparty o publikacje Zielonego Instytutu:
Zielone Miasto Nowej Generacji. Przewodnik dla XXI wiekupobierz pdf >>>
Zielony Nowy Ład w Polscepobierz pdf >>>

Beata Maciejewska – działaczka polityczna, edukatorka społeczna, feministka. Przewodnicząca rady fundatorów Zielonego Instytutu – think-tanku zielonej polityki. Współautorka i trenerka programów szkoleniowych z dziedziny m.in. rozwoju lokalnego. Autorka i współautorka książek oraz publikacji z dziedziny zrównoważonego rozwoju, m.in.: Zielone Miasto Nowej Generacji i Zrównoważony Rozwój Metropolii Silesia [www.przestrzeniedialogu.org]. Obecnie przygotowuje publikację na temat zielonych miejsc pracy kobiet w polskich powiatach. Od grudnia 2011 roku redaktor naczelna czasopisma "Zielone Miasto" .

O cyklu:
W Pracowni Zrównoważonego Rozwoju Miasta będziemy starali się obalić dość powszechny stereotyp, że pojęcie to oznacza wyłącznie dbanie o miejskie parki i trawniki. Aspekt środowiskowy pozostający w równowadze z potrzebami gospodarki i społeczeństwa to przede wszystkim kierunek, który nie tylko tworzy nowe miejsca pracy czy wpływa na jakość życia mieszkańców, ale ma ścisły związek z takimi dziedzinami, jak lepsze planowanie przestrzenne, przyjazny transport, nowe miejsca pracy czy efektywność energetyczna i budżetowa. Zrównoważony rozwój leży u podstaw nowej "Strategii zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020". Jego wdrażanie jest jednym z warunków uzyskania funduszy na przyszły rozwój miasta. Dlatego do udziału w Pracowni szczególnie zapraszamy radnych, decydentów, urzędników, planistów, architektów, urbanistów oraz wszystkich, którym nie jest obojętny przyszły rozwój Łodzi.


Następne spotkania Pracowni Zrównoważonego Rozwoju Miasta:

24.04 Usługi ekosystemów
Dr Jakub Kronenberg (UŁ, Fundacja Sendzimira) o roli przyrody w mieście i niewykorzystanym
potencjale miast.

8.05 Odzyskać miasto – o transporcie zrównoważonym
Tomasz Bużałek (Łódzka Inicjatywa na Rzecz Przyjaznego Transportu) o nowoczesnych rozwiązaniach i dobrych praktykach transportowych.


Partnerem Pracowni Zrównoważonego Rozwoju Miasta jest Fundacja Sendzimira

 

 

 

 

 

W łódzkiej Świetlicy KP planujemy w 2012 roku następujące cykle Uniwersytetu Krytycznego:

maj – Pracownia Głównych Nurtów Feminizmu
czerwiec – Pracownia Nowej Edukacji


Sfinansowano ze środków Urzędu Miasta Łodzi

***

Ten artykuł nie powstałby, gdyby nie wsparcie naszych darczyńców. Dołącz do nich i pomóż nam publikować więcej tekstów, które lubisz czytać