Miasto

Łódź, 14 października: Mistyka Kobiecości – spotkanie z Agnieszką Grzybek

mistyka kobicościStartuje zimowy semestr Wolnej Wszechnicy Gender. Pierwsze spotkanie poświęcone będzie książce Betty Friedan Mistyka kobiecości, której tłumaczenie pojawia się po pięćdziesięciu latach od pierwotnej publikacji. Czy dzieło te ma jeszcze szanse na zaistnienie w polskim dyskursie? Czy stanowi tylko uzupełnienie białej plamy w historii myśli feministycznej? Na te i inne pytania odpowie jej tłumaczka, Agnieszka Grzybek.

14 października, niedziela, g. 18.00 Świetlica KP, ul. Piotrkowska 101 ( lewa oficyna, I piętro)

mistyka kobiecościMistyka kobiecości Betty Friedan to druga, obok Drugiej płci, książka założycielska dla drugiej fali feminizmu. Inaczej niż praca Simone de Beauvoir, nie została przetłumaczone na język polski aż do dziś. Tłumaczenie autorstwa Agnieszki Grzybek pojawia się po prawie pięćdziesięciu latach od pierwotnej publikacji.Jak w przypadku innych spóźnionych tłumaczeń – choćby Wołania o prawa kobiety Mary Wollstonecraft – pojawia się pytanie, czy dzięki nim mamy szansę na nadrobienie cywilizacyjnych zapóźnień i czy dzieła te mają szanse na zaistnienie w dyskursie. Czy stanowi tylko uzupełnienie białej plamy w historii myśli feministycznej, czy też wciąż mówi coś ważnego polskim czytelniczkom? Na te i inne pytania odpowie jej tłumaczka, Agnieszka Grzybek


14
 października, niedziela, g. 18.00 Świetlica Krytyki Politycznej, ul. Piotrkowska 101 ( lewa oficyna, I piętro)

 Agnieszka Grzybek – redaktorka i tłumaczka, działaczka społeczna i polityczna, związana z polskim ruchem feministycznym od 1997 roku. Współzałożycielka Porozumienia Kobiet 8 Marca, organizującego manify od 2000 roku, członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet. Przewodnicząca Partii Zieloni.Oprócz "Mistyki kobiecości" ukazały się w jej tłumaczeniu m.in. "Sto haseł o równości. Podręczny słownik pojęć dotyczących równości kobiet i mężczyzn w sferze zatrudnienia i polityki społecznej, równych szans i polityki rodzinnej", podręcznik UNDP "Polityka równości płci w praktyce", "Ekonomia i płeć" pod red. A. G. Dijkstra, J. Plantega, "Nowa singielka" K. Trimberger). Współautorka i współredaktorka (wspólnie z Joanną Piotrowską) książki "Polityka a płeć" (Fundacja im. H. Bölla, Warszawa 2005), analizującej kwestię udziału kobiet w polityce z perspektywy feministycznej i z punktu widzenia organizacji pozarządowych i ich zaangażowania się w działania na rzecz zwiększenia reprezentacji politycznej kobiet.

 Organizatorką wydarzenia jest Manifa Łódź.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij