Miasto

Łódź, 10 kwietnia: Jeleński, Przestrzeń naprawdę wspólna

pracowniaW kwietniu w ramach zajęć Uniwersytetu Krytycznego rusza Pracownia Zrównoważonego Rozwoju Miasta. Zapraszamy na wykład inauguracyjny dra Tomasza Jeleńskiego (Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej). Partnerem cyklu jest Fundacja Sendzimira.
10 kwietnia, wtorek, g. 18:00, Świetlica Krytyki Politycznej, ul. Piotrkowska 101.

W kwietniu Klub Krytyki Politycznej w Łodzi wraz z Fundacją Sendzimira otwiera na nowy cykl spotkań. W ramach zajęć Uniwersytetu Krytycznego rusza Pracownia Zrównoważonego Rozwoju Miasta.

Zapraszamy na wykład inauguracyjny dra
Tomasza Jeleńskiego Przestrzeń naprawdę wspólna. O planowaniu partycypacyjnym miast według zasad zrównoważonego rozwoju.

10 kwietnia, wtorek, g. 18:00
Świetlica Krytyki Politycznej, ul. Piotrkowska 101

Trwałych, użytecznych i pięknych miast nie zbudują sami architekci – jest to zadanie dla wszystkich mieszkańców. Dziś zmienia się rola planisty i projektanta: przechodzą oni z pozycji przywódców i artystów – narzucających swoje wizje – do ról doradców i ekspertów świadczących usługi użytkownikom przestrzeni. Przepływy wiedzy na temat charakteru, tożsamości i problemów poszczególnych miejsc, zderzenia różnych opinii, zachowań i motywacji, zmieniają oblicze nowoczesnych miast. Społeczności lokalne, znające złożony kontekst miejsca, zaczynają odgrywać istotną rolę w planowaniu. Wykład jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak pracować z mieszkańcami realizując strategie zrównoważonego rozwoju.


W każdy następny wtorek otwarte wykłady prezentujące
zagadnienia zrównoważonego rozwoju w mieście. Naszymi gośćmi będą Beata Maciejewska z Zielonego Instytutu, dr Jakub Kronenberg z
Fundacji Sendzimira oraz Tomasz Bużałek z Łódzkiej Inicjatywy na Rzecz
Przyjaznego Transportu.

Tomasz Jeleński – absolwent
krakowskiej ASP (1997); w 2005 na Politechnice Krakowskiej uzyskał
doktorat z Architektury i Urbanistyki. Adiunkt na Politechnice
Krakowskiej i w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach; dyrektor
Międzynarodowego Centrum Kształcenia PK; wykładowca i trener Letniej
Akademii „Challenges of Sustainable Development in Poland”, członek
Zespołu do Spraw Cudzoziemców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Jego zainteresowania zawodowe to teoria projektowania i
strategie zrównoważonego rozwoju, w szczególności estetyka środowiskowa,
urbanistyka i planowanie krajobrazu, planowanie partycypacyjne,
strategie zrównoważonego rozwoju, komunikacja wizualna, przestrzeń
wirtualna. Autor licznych publikacji z tego zakresu.

O cyklu:
W Pracowni Zrównoważonego Rozwoju Miasta będziemy starali się obalić
dość powszechny stereotyp, że pojęcie to oznacza wyłącznie dbanie o
miejskie parki i trawniki. Aspekt środowiskowy pozostający w równowadze z
potrzebami gospodarki i społeczeństwa to przede wszystkim kierunek,
który nie tylko tworzy nowe miejsca pracy czy wpływa na jakość życia
mieszkańców, ale ma ścisły związek z takimi dziedzinami, jak lepsze
planowanie przestrzenne, przyjazny transport, nowe miejsca pracy czy
efektywność energetyczna i budżetowa. Zrównoważony rozwój leży u podstaw
nowej "Strategii zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020". Jego wdrażanie
jest jednym z warunków uzyskania funduszy na przyszły rozwój miasta.
Dlatego do udziału w Pracowni szczególnie zapraszamy radnych,
decydentów, urzędników, planistów, architektów, urbanistów oraz
wszystkich, którym nie jest obojętny przyszły rozwój Łodzi.

W łódzkiej Świetlicy KP planujemy w 2012 roku następujące cykle Uniwersytetu Krytycznego:
maj – Pracownia Głównych Nurtów Feminizmu
czerwiec – Pracownia Nowej Edukacji

Sfinansowano ze środków Urzędu Miasta Łodzi.
lodz-kreuje

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij