Miasto

Jak przeciwdziałać wykluczeniu?

Debata o zatrudnieniu socjalnym, odpracowywaniu długu mieszkaniowego i innych częstochowskich modelach walki z wykluczeniem.

Walka z wykluczeniem społecznym jest jednym z większym wyzwań, jakie stoją przed polskimi miastami. Utrata pracy, niskie zarobki czy zagrożenie bezdomnością są realiami wielu mieszkanek i mieszkańców miast. Zadłużenie czynszowe prowadzi do wyroków eksmisyjnych i utraty bezpieczeństwa, którego ważnym elementem jest posiadanie miejsca do mieszkania. Podczas spotkania będziemy rozmawiać o różnych modelach przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Punktem odniesienia dyskusji będzie działalność częstochowskiego Centrum Integracji Społecznej. O tym, jak działa zatrudnienie socjalne, w jaki sposób można odpracować dług mieszkaniowy i czy częstochowski model może być traktowany jako wzorcowy i wart polecenia innym miastom.

Spotkanie poprowadzi Joanna Erbel – socjolożka, Krytyka Polityczna, Magazyn Miasta

Goście:

Rafał Bakalarczyk – Instytut Polityki Społecznej Uniwesytetu Warszawskiego

Urszula Sprącel-Kudrzyn – Centrum Integracji Społecznej przy Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej

Adrian Staroniek – Naczelnik Wydziału Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Częstochowie

11 marca, poniedziałek, godz. 18.00, Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21, sala błękitna

Komentarze

System komentarzy niedostępny w trybie prywatnym przeglądarki.