Miasto

Ile pieniędzy dla miasta, a ile dla dzielnic?

W Dolnym Wrzeszczu dyskutowano o projektach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Jeden przykuwa szczególną uwagę.

Czy jesteśmy świadomi, na jaką kwotę z budżetu miasta mają wpływ jego mieszkańcy? Czy wiemy, ile pieniędzy z budżetu przeznacza się na poszczególne cele i jaką kwotę w tym wszystkim stanowią budżety Rady Dzielnic i Osiedli? Odpowiedzi na te pytania próbuje zaprezentować jeden z pomysłodawców projektu, który został zgłoszony w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego Rady Dzielnicy Dolny Wrzeszcz.

O projektach, które realizowane będą w ramach budżetu obywatelskiego Rady Dzielnicy Dolny Wrzeszcz mieszkańcy dyskutowali we wtorek, 12 marca, w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Pestalozziego. Podczas publicznej debaty pomysłodawcy, którzy zgłosili swoje projekty, przedstawiali je uczestnikom spotkania. Ci mieli szansę zadania pytań, dotyczących każdego z proponowanych działań. Spotkanie odbyło się w przyjaznej atmosferze.

Do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego zgłoszonych zostało 10 projektów. Informacje o każdym z nich zamieszczone są na stronie Rady Dzielnicy.

Wśród ciekawych projektów dotyczących w większości wykorzystania wolnej przestrzeni na miejsca rekreacji dla mieszkańców jeden przykuwa szczególnie uwagę. Projekt Edukacja obywatelska – budżet miasta i dzielnicy to pomysł na edukacyjny przekaz dotyczący budżetu obywatelskiego. Współpomysłodawcą przedsięwzięcia jest działacz społeczny Łukasz Muzioł.

W ramach projektu Edukacja obywatelska na dwóch sąsiadujących ze sobą tablicach reklamowych przy Placu Komorowskiego przez miesiąc miałyby wisieć plakaty pokazujące na co przeznaczane są pieniądze z budżetu. Jeden z bilbordów przedstawiałby zestawienie w formie graficznej kwoty wydatków miasta Gdańska na potrzeby Rad Dzielnic i Osiedli z wydatkami na Europejskie Centrum Solidarności, Straż Miejską i inne cele (Europejskie Centrum Solidarności 105 mln, Straż miejsca 19 mln, promocja miasta 14 mln, Teatr Szekspirowski 5,4 mln, budżety Rad Dzielnic i Osiedli 1,5 mln, budżet Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny 100 tys. zł). Posłużenie się w prezentacji czytelnym porównaniem ukazuje w sposób wyrazisty przewagę kwoty, jaka z budżetu miasta została przeznaczona na np. ECS nad kwotą, jaka zostaje do rozdysponowania przez budżety poszczególnych Rad Dzielnic i Osiedli.

W konsekwencji takiego podziału dla jednego mieszkańca Dolnego Wrzeszcza w ramach budżetu obywatelskiego przypada jedynie 2,40 zł – co ilustruje drugi billboard. Dla porównania w Poznaniu jest to 18 zł na mieszkańca, a w Sopocie 104 zł.

Koszt projektu Edukacja obywatelska – budżet miasta i dzielnicy wyszacowany został na 1,5 tys. zł. Pytanie, czy to dużo, czy mało za projekt, który porusza istotną kwestię dla każdego mieszkańca i pokazuje, jak niewiele mamy możliwości wpływu na to, na co zostają wydawane nasze pieniądze.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij