Miasto

Gniezno: Petycja przeciw przeniesieniu biblioteki

Klub Krytyki Politycznej w Gnieźnie zbiera podpisy pod petycją przeciw przeniesieniu Filii nr 9 Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna mieszczącej się na osiedlu Jagiellońskim w Gnieźnie. "Uważamy, że nowa lokalizacja wpłynie negatywnie na dostępność usług proponowanych przez bibliotekę dla mieszkańców Winiar. Poniżej przedstawiamy treść petycji."

Klub Krytyki Politycznej w Gnieźnie zbiera podpisy pod petycją przeciw przeniesieniu Filii nr 9 Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna mieszczącej się na osiedlu Jagiellońskim w Gnieźnie. Poniżej przedstawiamy treść petycji.

Do Rady Miasta Gniezna
ul. Lecha 6
62-200 Gniezno

P E T Y C J A

My mieszkańcy osiedla Winiary jak i osoby solidaryzujące się z nimi sprzeciwiamy się planom przeniesienia Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna Filii nr 9 mieszczącej się na os. Jagiellońskim 29 do pomieszczeń Szkoły Gimnazjum nr 4. Uważamy, że nowa lokalizacja wpłynie negatywnie na dostępność usług proponowanych przez bibliotekę dla mieszkańców Winiar. Obecna lokalizacja jest związana z miejscem od początku powstania na tym terenie skupisk mieszkalnych, posiada więc od lat wypracowaną i rozpoznawalną lokalizację. Biblioteka posiada samodzielne wejście dostosowane dla osób niepełnosprawnych, znajduje się w miejscu bezpiecznym dla dzieci i atrakcyjnym ze względu na odległość z różnych punktów osiedla Winiary. Stanowi źródło publicznej dostępność prasy codziennej, literatury a ostatnio również Internetu. Posiada pomieszczenie czytelni, gdzie odbywają się zajęcia feryjne i wakacyjne, dzieci mogą spędzać czas przy lekturze, a także brać udział w konkursach plastycznych specjalnie dla nich przez placówkę przygotowywanych. Przeniesienie biblioteki spowoduje spadek jej atrakcyjności zwłaszcza dla takich grup jak dzieci i osoby starsze (są to główni odbiorcy placówki). Grupy te mogą czuć dyskomfort wynikający z kontaktu z dużym skupiskiem młodzieży. Hałas wynikający z sąsiedztwa szkoły może zaburzyć normalne funkcjonowanie placówki i przyczynić się do obniżenia standardów świadczonych usług. W efekcie wzrośnie niechęć do odwiedzania biblioteki, spadnie liczba jej odbiorców. Obawiamy się iż doprowadzi to do likwidacji placówki. Nie mamy też pewności czy osoby niepełnosprawne nadal będą mogły bez przeszkód korzystać z usług placówki.

Czasy obecne nie sprzyjają czytelnictwu, co roku jesteśmy bombardowani zatrważającymi danymi na ten temat. Zmiana lokalizacji Filii nr 9 jest jawnym narażaniem tej kruchej struktury czytelniczej i odbieraniem miejsca kultury mieszkańcom Gniezna.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij