Miasto

Demokracja 4.0 – zapraszamy na warsztaty

Dziennikarstwo obywatelskie + media-aktywizm + demokracja bezpośrednia + Internet. Trwają zapisy na warsztaty!

Jk efektywnie używać TitanPad’a, Mumble’a, Twitter’a? Jak szerokie może być zastosowanie? Jak za ich pomocą animować społeczeństwo obywatelskie? Jak zespołowo i nieherarchicznie pisać komunikaty prasowe? Dowiesz się tego na warsztatach.

Warsztaty Demokracja 4.0 prowadzone przez aktywistów z hiszpańskiego Ruchu Indignados i włoskiej grupy ESC przybliżą internetowe narzędzia tworzenia i wymiany informacji w obiegu współczesnych ruchów obywatelskich, aktywizmu on-line (organizowania inicjatyw społecznych i kolektywnych działań w środowisku sieciowym) oraz podejmowania decyzji dotyczących życia miasta lub kraju za pomocą platform służących propagowaniu demokracji uczestniczącej).

8 – 11 listopada w Centrum Kultury w Lublinie

Uczestnictwo jest darmowe, ale liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia o udziału w warsztatach prosimy nadsyłać na e-adres: lublin[at]poczta.krytykapolityczna.pl

W tytule wiadomości prosimy wpisać „Demokracja 4.0.”, a w treści kilka słów o sobie.

***
Nazwa projektu zaczerpnięta została z inicjatywy Democracy 4.0 | Democracia 4.0 [http://demo4punto0.net/], która służy kreowaniu narzędzi uczestnictwa obywateli w decyzjach politycznych. Warsztaty wynikają z przekonania, że prawdziwa demokracja polega na umożliwieniu każdemu obywatelowi i każdej obywatelce samoekspresję własnych opinii, wymianę opinii z innymi oraz partycypację w procesach decyzyjnych. Rodziną doświadczeń, z których warsztaty te wyrastają są nowe ruchy społeczne (Indignados i Occupy), które w minionych latach opracowały i wypraktykowały szereg narzędzi zmierzania w stronę uczestniczących, obywatelskich i bezpośrednich procesów tworzenia i wymiany informacji, samoorganizacji, mobilizacji społecznej i decydowania o sprawach wspólnych. Wśród owych narzędzi wiele powstało i jest wykorzystywane w środowisku internetowym.

Warsztaty dotyczą czterech typów narzędzi internetowych, służących 1). samoorganizacji (m.in. listy mailingowe, komunikator Mumble, komunikator Pad), 2). media-aktywizmowi (m.in. blogi, Wiki, Twitter, Facebook, platformy do live-streamingów, Crowdmap, tworzenie narracji – Storify oraz niezależnych rozgłośni radiowych), 3). mobilizacji społecznej (narzędzia horyzontalne i służące kampaniom medialnym) i 4.) rozwijaniu demokracji bezpośredniej.

Warsztaty służyć mają zapoznaniu uczestników z zaawansowanymi i efektywnymi sposobami użycia tak rozpowszechnionych narzędzi, jak Twitter oraz prezentacji nieznanych szerzej instrumentów jak TitanPad służący kolektywnemu, horyzontalnemu pisaniu m.in komunikatów prasowych. Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną przykłady użycia omawianych narzędzi podczas kampanii społecznych, jakie miały miejsce w Hiszpanii w okresie masowych protestów z 2011 r. oraz przykłady stosowania rozwiązań demokracji bezpośredniej na poziomie miejskim m.in. w Austrii, Brazylii, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Zaprezentowane zostaną również najważniejsze portale społecznościowe i aktywistyczne międzynarodowych ruchów społecznych. Uczestnicy warsztatów zostaną przeszkoleni pod kątem kompleksowego tworzenia i wymiany niezależnych informacji, jak również demokratycznych praktyk samoorganizacji społecznej.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij