Miasto

Debata o miejskiej polityce mieszkaniowej

Czy mieszkanie musi być własnościowe? Czy rząd swoimi działaniami wspiera tylko deweloperów? Co z mieszkaniami komunalnymi i socjalnymi?

27 stycznia, poniedziałek, godz. 18.00, Coffee House, ul. Dzieci Wrzesińskich 9/2, Koszalin

Gośćmi debaty będą:

Juliusz Adel – Partia Zielonych;
Adam Ostaszewski – przewodniczący SLD w Koszalinie, kandydat na prezydenta;
dr inż. Mariusz Staszewski – projektant/konstruktor, wykładowca Politechniki Koszalińskiej;
Artur Wezgraj – radny miejski , szef stowarzyszenia Lepszy Koszalin, kanclerz Politechniki Koszalińskiej;
Prowadzenie: Michał Kaczmarek.

Władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania. Chcemy zastanowić się, w jaki sposób i czy skutecznie w Polsce, ale głównie w Koszalinie, władze wywiązują się ze swoich obowiązków zawartych w cytowanym powyżej art. 75 Konstytucji RP.

Czy mieszkanie zawsze musi być własnościowe? Czy rząd swoimi działaniami wspiera tylko deweloperów? Co dalej z mieszkaniami komunalnymi i socjalnymi w Koszalinie? Brak alternatyw dla mieszkań własnościowych powoduje, że ceny mieszkań są bardzo wysokie, nie dostępne dla dużej grupy Polaków. Co można zrobić aby odwrócić obecną tendencję, jakie możliwości ma miasto?

__
Ten artykuł nie powstałby, gdyby nie wsparcie naszych darczyńców. Dołącz do nich i pomóż nam publikować więcej tekstów, które lubisz czytać

Zamknij