Miasto

Cyfrowe wykluczenie – Internet jako opium dla mas

Dyskryminacja w sieci, a może dyskryminacja poprzez sieć?

Wykluczenie społeczne to wielokrotnie dyskutowana i wielowymiarowa kwestia. Pomysł, aby jeszcze raz przyjrzeć się problemowi marginalizacji wynika z obawy, że dotychczasowe wysiłki służące opisowi i zaradzeniu „wykluczania” służą logice jego powstawania. Dlatego warto opowiedzieć o tych obszarach i strategiach społecznego działania, których dwuznaczność roli stanowi o ich potencjale ekskluzywności i inkluzywności.

Zapraszamy na pierwszą odsłonę cyklu edukacyjnego Kultura, edukacja i tożsamość w ramach Uniwersytetu Krytycznego z udziałem medioznawcy Damiana Muszyńskiego i socjologa Dominika Batorskiego. Spotkanie nosić będzie tytuł Cyfrowe wykluczenie – internet jako opium dla mas.

18 marca, poniedziałek, o godz. 19.00 w Świetlicy Krytyki Politycznej, ul. Nowe Ogrody 35, II p., Gdańsk

wstęp wolny!

Dominik Batorski – socjolog, pracownik Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Komputerowego i Matematycznego UW, zajmujący się problematyką relacji i sieci społecznych oraz dynamiką procesów społecznych zachodzących w sieciach, tj. dyfuzja innowacji czy wpływ społeczny; badaniem społecznych oraz psychologicznych uwarunkowań i konsekwencji korzystania z komputerów i internetu; analizą struktur sieci polityki i biznesu; metodą analizy sieci; metodologią prowadzenia badań psychologicznych i społecznych przez internet.

Damian Muszyński – pedagog mediów, medioznawca, nauczyciel akademicki, twórca i były redaktor naczelny czasopisma „Studia Kulturowe”, bloger. Członek zespołu realizującego projekt „Dzieci sieci – kompetencje komunikacyjne najmłodszych” Interesuje się problematyką uspołecznienia szkoły w kontekście rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Opis spotkań Kultura, edukacja, tożsamość:

Cykl spotkań seminaryjnych łączy zarówno kwestia dyskusji nad utrwalaniem przestrzeni dyskryminacyjnych jak i konstruowaniem pomysłów dotyczących włączania „różnic” do obiegu emancypacyjnego. Kluczowymi kategoriami dyskutowanymi w ramach cyklu będą: kultura, edukacja, wiedza-władza, samowiedza i tożsamość. Do dyskusji zaproszeni zostaną wybitni znawcy problematyki, ale także osoby bezpośrednio narażone na wykluczenie.

22 kwietnia, poniedziałek
Oswajanie odmienności. Współczesne dyskursy niepełnosprawności a problem wykluczenia. Gościem spotkania będzie Jolanta Rzeźnicka-Krupa

6 maja, poniedziałek
Edukacja – utrwalanie różnic czy ich przezwyciężanie. O dwuznacznej roli współczesnej szkoły. Gościem spotkania będzie prof. Tomasz Szkudlarek

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij