Miasto

Co zrobiłby Karol? – debata o aktualności filozofii Marksa

Goście: Borys Cymbrowski, Adam Ostolski, prof. Lotar Rasiński, Magdalena Ozimek.

„Filozofowie rozmaicie tylko interpretowali świat, idzie jednak o to, by go zmieniać” – to słynne zdanie autorstwa Karola Marksa powinno być mottem każdego, kto podejmuje się ponownie rozmowy o nim.

Nie bez powodu Eric Hobsbawm, w niedawno wydanej przez Wydawnictwo Krytyki Politycznej książce Jak zmienić świat. Marks i marksizm 1840-2011, pisze o myśli Marksa jako o tej, która pozyskała niezliczoną niemal liczbę (re)interpretacji i odbiorów. Na czym polega ów praktyczny wymiar myśli niemieckiego uczonego? Zwykle jest ona odbierana przez pryznam niechlubnych doświadczeń historycznych, zwłaszcza marksizmu-leninizmu. Czy jest to jednak to autentyczne i jedyne oblicze Marksa?

Otaczająca nas kryzysowa rzeczywistość społeczno-ekonomiczna wywołała na świecie falę powrotu do jego myśli i dzieł oraz – częściowego przynajmniej – powrotu myśli marksistowskiej w mury akademii. Prawa pracownicze, wyzysk, alienacja człowieka, władza pieniądza – to tylko przykłady pól, gdzie skojarzenia te są najjaskrawsze, a z każdym rokiem przedłużającego się kryzysu dołączają do nich kolejne.

W raz z naszymi gośćmi, chcemy zastanowić się nad tymi polami, wyłuskać z nich to, co najcenniejsze, i pokazać, że Marks to nie śmietnik historii, a całkiem aktualna dla diagnozy społeczeństw współczesnych myśl, która bynajmniej nie wyczerpała swojej mocy.

Paneliści:

– dr Borys Cymbrowski, socjolog z Uniwersytetu Opolskiego;

– dr Adam Ostolski, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego;

– prof. Lotar Rasiński, filozof z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Prowadzenie: Magdalena Ozimek, Klub Krytyki Politycznej w Opolu.

24 października, czwartek, godz. 17.00, herbaciarnia Jasminum, ul. Piastowska 19a

O książce Jak zmienić świat. Marks i marksizm 1840-201

W swojej ostatniej pracy słynny brytyjski historyk, Eric Hobsbawm, pokazuje, jak świat zmieniła myśl Marksa, jego uczniów i dyskutujących z nim krytyków. Bo Idee też zmieniają rzeczywistość. Jak zmienić świat to fascynująca intelektualna biografia marksizmu. Książka przedstawia kształtowanie się myśli Marksa i Engelsa oraz jej różnorodną recepcję. Autor pokazuje, jak myśl tę rozumiano wśród pierwszych rewolucjonistów, w ruchu robotniczym XIX wieku, u bolszewików i w zachodnich socjaldemokracjach. Opisuje, jak Marksa czytali wiktoriańscy ekonomiści w gotyckich gmaszyskach Cambridge i Oksfordu, francuscy pionierzy socjologii z III Republiki, polscy i rosyjscy inteligenci więzieni przez carat w Cytadeli i Szlissenburgu. Przedstawia też sylwetki najważniejszych czytelników autora Kapitału: Róży Luksemburg, György’ego Lukácsa, Antonio Gramsciego.

Hobsbawm nie unika trudnych pytań o realny socjalizm. Przeprowadza historię marksizmu przez cały wiek XX, aż do XXI. Bo dziś, zdaniem autora, Marks i jego myśli są żywe i potrzebne jak nigdy wcześniej.

Zapiera dech w piersiach.
The Guardian

Uroczo optymistyczna książka, urzekająca jasnością myśli, esencja dorobku wielkiego myśliciela.
The Independent

Trudno wyobrazić sobie jakiekolwiek krytyka marksizmu, który do swoich przekonań byłby w stanie odnieść się z taką intelektualną uczciwością, jak Hobsbawm do swoich.
Terry Eagleton

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij