Miasto

Budujemy miasto – Nabór na warsztaty Europejskiej Fundacji Kultury

Czy istnieje miasto idealne? Co znaczy zrównoważony rozwój miast? Jak łączyć potrzeby różnych mieszkańców i czy jest w tym wszystkim miejsce na dobro wspólne?

Europejska Fundacja Kultury (ECF) zaprasza do zgłaszania innowacyjnych pomysłów na miasto. Pomysłów, które poszukują sposobów na budowanie wspólnoty, dobre rządzenie, kształtowanie naszych miast i ich otoczenia. Autorzy wybranych pomysłów spotkają się i włączą w trzydniowe warsztaty Idea Camp 2015 (Zlot pomysłów) – Budujemy miasto.

ECF zaprasza do działania na rzecz nowych wizji i kształtu miasta w ramach prowadzonego programu Connected Action for the Commons. Uczestnicy Idea Camp będą mieli okazję do współpracy z sześcioma organizacjami zaangażowanymi we współtworzenie programu, a także włączenia się w dyskusję z zaproszonymi politykami, urzędnikami, publicystami i badaczami.

Budujemy miasto (Build the city) – temat przewodni tegorocznego Idea Camp – to wezwanie do wspólnych działań i starań na rzecz transformacji miast i budowania zarówno ich infrastruktury, społeczności i ekonomii z uwzględnieniem wartości i zasad dobra wspólnego. Szukamy propozycji, które badają, poszukują sposobów na wspólnotowe działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju miast, dzielnic, przedmieści czy miasteczek poprzez współpracę społeczności i aktywną partycypację wielu aktorów.

Pomysły można przesyłać do 13 kwietnia 2015, reprezentanci wybranych 50 inicjatyw zostaną zaproszeni do udziału w trzydniowych warsztatach w Szwecji, w dniach 22-25 września. Warsztaty (Idea Camp) będą okazją do nawiązania kontaktów, szukania dalszych inspiracji, wymiany z innymi uczestnikami, rozwinięcia swoich pomysłów.

Szczegóły, regulamin oraz formularz aplikacyjny:

Idea Camp 2015 – Open Call lab (materiały, wniosek oraz warsztaty odbywać się będą w języku angielskim)

Granty na rozwój i badania  – uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość przedstawienia szczegółowego już wniosku na dalszy rozwój, badania wokół swoich inicjatyw, a 25 z nich otrzyma dofinansowanie do 10 tys. euro.

W 2014 roku pierwszy Idea Camp odbył się we Francji w Marsylii, gdzie siedzibę ma jedna z organizacji w sieci – Les Têtes de l’Art.
Więcej informacji na temat warsztatów i ich uczestników na stronie Idea Camp 2014

Krytyka Polityczna jest członkiem, zainicjowanej przez Europejską Fundację Kultury, sieci organizacji, działających na polu kultury, na rzecz wspólnoty i demokracji.

Obok Krytyki Politycznej w sieci znajdują się:
– Culture 2 Commons (Operacija:Grad, Clubture, Pravo na grad) z Chorwacji;
Les Têtes de l’Art z Francji;
Oberliht z Mołdawii;
Platoniq (Goteo) z Hiszpanii;
Subtopia ze Szwecji.

Więcej informacji: ECF Connecting Culture,Communities and Democracy

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij