Miasto

500 zł na dziecko, a może 1000 zł dla każdego?

"500+ i Bezwarunkowy Dochód Podstawowy". Krytyka Polityczna jest patronką konferencji.

Polska Sieć Dochodu Podstawowego serdecznie zaprasza na konferencję 500 zł na dziecko, a może 1000 zł dla każdego? 500+ i Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. Krytyka Polityczna jest patronką konferencji.

19 października, środa, godz. 10.00-15.00, sala konferencyjna w siedzibie Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”, ul. św. Wincentego 6/9 w Poznaniu

Program:

10.00-10.30 – rejestracja uczestników

10.30-12.45 – Panel I: Konsekwencje 500+ i rola bezwarunkowych świadczeń pieniężnych w polityce społecznej i rodzinnej.

Uczestnicy:

– dr Joanna Ratajczak (Katedra Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

– prof. Ryszard Szarfenberg (Uniwersytet Warszawski; Polska Sieć Dochodu Podstawowego)

– Jarosław Urbański (OZZ Inicjatywa Pracownicza; Federacja Anarchistyczna)

– prof. Aldona Żurek (Instytut Socjologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza)

Prowadzenie: Paulina Nowak (Polska Sieć Dochodu Podstawowego)

12.45-13.15 – Przerwa kawowa

13.15-15.00 – Panel II: Bezwarunkowy dochód podstawowy: eksperymenty i finansowanie.

Uczestnicy:

Roberto Cobas Avivar (Polska Sieć Dochodu Podstawowego; DiEM25 Polska)

Maciej Szlinder (Polska Sieć Dochodu Podstawowego; „Praktyka Teoretyczna”)

dr Marta Zimniak-Hałajko (Uniwersytet Warszawski; Polska Sieć Dochodu Podstawowego)

Prowadzenie: Amadeusz Smirnow (Polska Sieć Dochodu Podstawowego)

15.00 – Zakończenie konferencji

O konferencji:

Program Rodzina 500+ wprowadzający świadczenie wychowawcze na drugie i każde kolejne dziecko (oraz na pierwsze dla rodzin o niskich dochodach) spotkał się ze skrajnymi ocenami w polskiej debacie publicznej. Rząd Prawa i Sprawiedliwości powoływał się głównie na jego założony cel demograficzny – zwiększenie dzietności polskich rodzin. Przeciwnicy podnosili argumenty związane z dużymi kosztami programu, nieskutecznością w zwiększaniu dzietności wobec nie wystarczającej polityki prorodzinnej w innych obszarach, a także wskazywali na możliwość marnotrawstwa otrzymywanych środków przez problemowe rodziny. Zwolennicy zaś doceniali aspekt redystrybucji środków do uboższych warstw społecznych, liczyli na istotne zmniejszenie ubóstwa, a także spodziewali się impulsu popytowego zwiększającego wskaźniki konsumpcji w polskiej gospodarce.

W pierwszym panelu poddamy analizie powyższe argumenty. Omówimy rzeczywiste skutki programu 500+ dla poziomu ubóstwa (również wśród dzieci) i sytuacji na rynku pracy. Odpowiemy także na pytanie czy częściowo bezwarunkowe świadczenia pieniężne realizują swoje zadania zarówno w zakresie polityki społecznej, jak i rodzinnej. Przedstawimy również podobne świadczenia jako pewien element szerszej relacji między systemem ubezpieczeniowym a systemem zaopatrzeniowym w ramach polityki społecznej, w tym w systemie emerytalnym (tzw. emerytura obywatelska). Zastanowimy się wreszcie nad tym czy bezwarunkowe świadczenia pieniężne (przysługujące różnym grupom, takim jak dzieci czy emeryci) mogą być zwiastunami powszechnego, bezwarunkowego dochodu podstawowego.

Drugi panel w całości skupiał się będzie właśnie na tej ostatniej koncepcji. Chociaż w żadnym kraju nie funkcjonuje ona jeszcze w wersji czystej, to debata na jej temat, tocząca się na Zachodzie od ponad 30 lat, przybrała ostatnio na sile. Szwajcarzy w czerwcu tego roku w referendum odrzucili projekt wprowadzenia BDP, ale nawet jego przeciwnicy przyznają, że to dopiero początek poważnej denaty na ten temat. W Finlandii i kilku holenderskich miastach w przyszłym roku ruszą programy pilotażowe dochodu podstawowego. Porozmawiamy zarówno o tych zbliżających się, jak i już zakończonych eksperymentach z BDP, zastanowimy się nad możliwościami jego finansowania, a także politycznymi ograniczeniami dla niego i jemu podobnych koncepcji (jak choćby idea kredytu społecznego).

***

Współorganizatorzy i partnerzy: Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”, Fundacja „Correctio Civitas”, Centrum Monitorowania Odpowiedzialności Biznesu, Stowarzyszenie im. Edwarda Abramowskiego

***

Bezwarunkowy dochód podstawowy to równe, powszechne, bezwarunkowe świadczenie pieniężne, wypłacane regularnie przez państwo indywidualnie każdej obywatelce i obywatelowi (rezydentce/rezydentowi), którego wysokość pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb społecznych.

Polska Sieć Dochodu Podstawowego skupia zwolenników bezwarunkowego dochodu podstawowego (BDP) działających na rzecz badania, popularyzacji i promocji tego rozwiązania. Mamy różne światopoglądy, reprezentujemy różne opcje polityczne, łączy nas przekonanie, że BDP jest najlepszym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa społecznego w XXI wieku, realizacją fundamentalnych wartości takich jak równość, wolność i solidarność, a także odpowiedzią na współczesne wyzwania społeczne i gospodarcze.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij