Kraj

List otwarty pracowników UJ w obronie Ameera Alkhawlany

Dotyczy: uwięzienie i zagrożenie deportacją studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Instytut Nauk o Środowisku
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 16, 30-387 Kraków

Sz. Pan Dr Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister nauki i szkolnictwa wyższego
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa

dotyczy: uwięzienie i zagrożenie deportacją studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego

Szanowny Panie Ministrze!

W dniu 3.10.2016 z polecenia ABW aresztowany został nasz student, doktorant Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, mgr Ameer Alkhawlany, obywatel Iraku. Przedstawiono mu zarzut, iż jego „zachowanie stanowi zagrożenie dla Rzeczpospolitej Polskiej” i zagrożono deportacją, a przesłanki takiej decyzji są „tajne” – tak więc ani on, ani jego znajomi, ani nawet adwokat nie mogą się dowiedzieć, co konkretnie mu się zarzuca.

Rozumiemy potrzebę czujności służb państwowych, które starają się reagować nawet na ślady podejrzeń. Jednak deportowanie zagranicznych studentów bez wyjaśnienia konkretnych przyczyn ani im, ani środowisku naukowemu, w którym pracują, uniemożliwi realizację jednego ze strategicznych celów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – umiędzynarodowienia polskich uczelni.

Informacje o takich zdarzeniach trafiają do mediów i internetu nie tylko w Polsce. Jest oczywiste, że potencjalny student zrezygnuje z przyjazdu do Polski, jeśli się dowie, że cały jego wysiłek i poniesione koszty mogą być w każdej chwili zniweczone na skutek arbitralnej decyzji, niewspartej żadnym uzasadnieniem. Jak mamy wytłumaczyć tę sytuację innym studentom zagranicznym? Jak przekonać obcokrajowców do studiowania w Polsce i liczyć na to, że ci, którzy już tu są o i sprawie się dowiedzą, zachęcą innych do wspaniałej idei „Go! Poland”?

Dlatego prosimy Pana o interwencję u właściwych władz. Sądzimy, iż Ameer Alkhawlany, posiadający prawo do legalnego pobytu w Polsce i od dwóch lat z wielkim zaangażowaniem studiujący pod naszym kierunkiem, nie jest zaangażowany w żadną nielegalną działalność. Co ważniejsze, uważamy że nawet jeśli wobec jakiegoś studenta podejrzenia są uzasadnione i faktycznie powinien być deportowany, to konkretne, przekonujące argumenty powinny być przedstawione władzom uczelni i wyjaśnione zainteresowanemu środowisku akademickiemu. Brak takiej transparentności nieuchronnie doprowadzi do pogorszenia wizerunku Polski i zaprzepaszczenia szansy na umiędzynarodowienie naszych uczelni.

Z wyrazami szacunku,

nauczyciele i opiekunowie Ameera Alkhawlany’ego z INstytutu Nauk o Środowisku UJ

prof. dr hab. Paweł Koteja
prof. dr hab. January Weiner
dr hab. Anna Rożen
prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska – Jurczak
dr hab. Paulina Kramarz
prof. dr hab. Ryszard Laskowski
dr Zofia Prokop
dr hab. Marcin Czarnołęski
dr Łukasz Sobczyk

 

**Dziennik Opinii nr 287/2016 (1487)

 

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij