Gospodarka

Wspomnienie o Kazimierzu Łaskim

W 2015 roku pożegnaliśmy prof. Łaskiego, współpracownika Instytutu Studiów Zaawansowanych.

Kazimierz Łaski, jeden z najwybitniejszych członków środowiska Michała Kaleckiego w latach 50. i 60., zmarł w Wiedniu 20 października 2015 roku. Jako człowiek wyjątkowej skromności w profesji wyjątkowych zarozumialców, dzielił swoją karierą na trzy okresy: przed Kaleckim, okres współpracy z Kaleckim i pracę po śmierci Kaleckiego. Naukowe i osobiste osiągnięcia Łaskiego faktycznie sugerują osobowość, którą Kalecki mógł ukształtować, ale której bynajmniej nie zdominował. Jego wczesne studia doktorskie w partyjnym Instytucie Kształcenia Kadr Naukowych i badania prowadzone już po doktoracie w Szkole Głównej Planowania i Statystyki dotyczyły związków pomiędzy inwestycjami a konsumpcją w gospodarce socjalistycznej. Stosował w nich model dwusektorowy, w którym wskazywał napięcia na rynku dób konsumpcyjnych, będące efektem nadmiernych inwestycji – problem powszechny w Polsce rozbuchanej industrializacji z czasów stalinizmu. Badania te złożyły się na jego pierwszą książkę Zarys teorii reprodukcji socjalistycznej, opublikowaną w roku 1965. Już wówczas jego analiza była sformalizowana w ramach Kaleckiego teorii wzrostu gospodarki socjalistycznej. Związek pomiędzy bieżącymi inwestycjami a konsumpcją stał się podstawą dla podnoszonej przez Kaleckiego i Łaskiego krytyki nierównowagi systemu produkcji w Polsce lat 60., która doprowadziła do niedoborów dóbr konsumpcyjnych i ostatecznego upadku rządzącej wówczas ekipy Władysława Gomułki

Po odejściu Gomułki Polska przeżyła boom inwestycyjny, a następnie kryzys zadłużenia. Kazimierz Łaski, wówczas już na emigracji w Austrii prowadził dalsze badania, argumentując na rzecz alternatywnej polityki gospodarczej dla krajów socjalistycznych. Efektem tego etapu jego pracy była książka napisana wspólnie z Włodzimierzem Brusem pt. Od Marksa do rynku, w której autorzy zaprezentowali model zdecentralizowanego socjalizmu rynkowego. Jej publikacja zbiegła się z upadkiem komunizmu w Polsce i transformacją w kierunku wolnorynkowego kapitalizmu.

Łaski ostro krytykował liberalny szok, jaki zaaplikował Polsce jej minister finansów Leszek Balcerowicz z radą Jeffreya Sachsa, szok, który pogrążył kraj w masowym bezrobociu i galopującej inflacji.

W obiegu znalazła się również alternatywna strategia przekazana przez Łaskiego ówczesnemu szefowi Centralnego Urzędu Planowania Jerzemu Osiatyńskiemu, ale władze ją zignorowały. Jako dyrektor wiedeńskiego Instytutu Międzynarodowych Studiów Ekonomicznych (WIIW) w latach 1991-1996 Łaski zmuszony był przyglądać się recesji w jego rodzinnym kraju i u jego sąsiadów. Prawdziwa poprawa sytuacji nastąpiła faktycznie dopiero w nowym stuleciu, wraz z akcesją do Unii Europejskiej i finansowym wsparciem z Brukseli.

W ostatnich latach życia Kazimierz Łaski cały czas pisał i uczestniczył w debatach aż do lata 2015 roku, kiedy trafił do szpitala z diagnozą raka płuc. Jego podstawowym przedmiotem zainteresowania od kilku lat był problem bezrobocia i potrzeba zarządzania zagregowanym popytem przy użyciu bardziej aktywnej polityki fiskalnej. Bardzo żywo reagował na najnowsze trendy w ekonomii postkeynesowskiej i zdążył jeszcze dokończyć korektę swego zbioru wykładów z makroekonomii. Książkę tę charakteryzuje niezwykle systematyczne podejście do przedmiotu, którego zwyczajne podręczniki prezentują raczej teorie poszczególnych zjawisk niż włączają te zjawiska w jakiś spójną perspektywę makroekonomiczną. Jego ostatni występ publiczny – w wieku 93 lat – miał miejsce w czerwcu 2015 roku w Buenos Aires, w ramach Money and Banking Conference, upamiętniającej 80. rocznicę powstania Banku Centralnego Argentyny, gdzie profesor Łaski wypowiadał się na rzecz powrotu polityki fiskalnej w jej funkcji regulatora cyklu koniunkturalnego

Dorobek naukowy Kazimierza Łaskiego niewiele nam jednak mówi o całym szeregu dramatycznych kryzysów, jakie musiał przeżyć, a które nadały mu cechę niezwykłej ludzkiej empatii.

Przyszedł na świat w Częstochowie jako Hendel Cygler, syn Szmula i Sury Rywy Cygler. Ojciec był właścicielem sklepu, na tyle zamożnym, by utrzymywać katolicką służącą i wysłać synów do lokalnego gimnazjum, w którym – jak sam Łaski później wspominał – nauczyli się literackiej polszczyzny, bez choćby śladu żydowskiego akcentu. Ta biegłość językowa wraz z niebieskimi oczami miała mu uratować życie. Kiedy armia niemiecka najechała Polskę w 1939 roku, uciekł do Żelechowa, obecnie miasteczka na wschodzie województwa mazowieckiego, aby być razem ze swą narzeczoną, Ireną Wolfowicz. Wraz z jej rodzicami został zamknięty w żelechowskim getcie aż do momentu jego likwidacji we wrześniu 1942 roku. Udało mu się uciec z obozu pracy przymusowej w Wildze, do którego został skierowany, i wrócić do Częstochowy w poszukiwaniu rodziców, zamkniętych w tamtejszym niewielkim getcie. Było jednak za późno – zostali już deportowani i zagazowani w Treblince. Jego starszy brat, Majer Godel Cygler, który uciekł na wschód do sowieckiej strefy okupowanej Polski został po inwazji na ZSRR zabity przez Niemców w Krzemieńcu. Irena, która sama znalazła schronienie w Warszawie, odnalazła potem narzeczonego w Częstochowie i zdobyła dla niego fałszywe dokumenty: w ten sposób Hendel Cygler stał się Kazimierzem Łaskim. Wspólnie przeprowadzili się do Warszawy, gdzie on dołączył do podziemnej Armii Ludowej. Brał udział w Powstaniu Warszawskim i w ostatnich dniach walk, na początku października 1944 roku, został ranny

Pod koniec wojny Kazimierz Łaski ożenił się z Ireną Wolfowicz i rozpoczął studia ekonomiczne. Wstąpił do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W latach 50. wykładał w Szkole Głównej Planowania i Statystyki, wówczas elitarnej uczelni ekonomicznej. W pewnym momencie odpowiadał nawet za przydzielenie prowadzenia zajęć Michałowi Kaleckiemu, którego to zadania nie ułatwiała legendarna wprost niechęć Kaleckiego do wykładania. Wraz z Kaleckim Kazimierz Łaski prowadził bardzo ożywcze seminaria badawcze oraz na temat polityki gospodarczej. Ich krytyka polityki gospodarczej władz sprowadziła jednak represje w 1968 roku, kiedy politycznie osłabiony już Gomułka rozpętał antysemicką czystkę. Łaski został wydalony z partii i zmuszony do opuszczenia kraju. Po drodze do Kanady zatrzymał się w Wiedniu, gdzie dowiedział się, że rząd kanadyjski uznaje go za zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Z pomocą Kaleckiego uzyskał jednak stanowisko na Uniwersytecie w Linzu, a później zaczął współpracę także z wiedeńskim Instytutem Międzynarodowych Studiów Ekonomicznych

Po śmierci Michała Kaleckiego w roku 1970 wygnanie w Austrii stało się nieco bardziej znośne dzięki przyjaźniom z Kurtem Rothschildem i Josefem Steindlem, którzy pracowali z Kaleckim w Oksfordzie w latach II wojny światowej. Śmierć Ireny w roku 2005 oraz udar, który pozbawił jego syna świadomości, stanowiły kolejne straty, jakie kryją się za pogodnym opanowaniem i dowcipnym urokiem Kazimierza Łaskiego

W czasie swojej ostatniej wizyty w Londynie w 2013 roku poprosił mnie, abym towarzyszył mu w uroczystości postawienia kamienia na grobie jego przyjaciela Włodzimierza Brusa.

Nagrobek upamiętnia nie tylko samego Brusa, ale też jego rodzinę, którą zamordowano w Treblince. Nie znaczy to jednak, że tragedie życiowe to konieczny warunek ukształtowania przyjaznego ludziom ekonomisty. Swoją ekonomię Kazimierz Łaski potrafił zresztą przyprawić ogromnym poczuciem humoru.

**Dziennik Opinii nr 1/2016 (1151)

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij