Polska 1956–2005. Stanowienie hegemonii – seminarium prof. Andrzeja Ledera i dra Gabriela Klimonta

Po ’56 roku historia Polski płynie dwoma nurtami – losem świeżo stworzonej klasy robotniczej i kształtowaniem się nowej klasy średniej. W tle tych procesów trwają obszary stagnacyjne: wieś, inteligencja i dyktatura. Będziemy przyglądać się grze tych elementów, obserwując, jak poprzez gesty rewolucyjne, konflikty społeczne, modernizację, potężne odruchy reakcyjne i stopniowe otwieranie się na świat mieszczaństwo zdobyło swoją hegemoniczną pozycję.

Przyjrzymy się także trwałym i przygodnym sojuszom, zawieranym przez klasę średnią i robotniczą, oraz momentom, w których zaczął się zmierzch potęgi robotników. Porzucenie klasy robotniczej, dokonujące się od lat 80. we wszystkich krajach globalnej Północy, nie oznaczało w Polsce jedności ideologicznej zwycięskiego mieszczaństwa. Przyglądać się będziemy, jak zmienna gra wstydu i prestiżu doprowadziła do wyłonienia się fundamentalnego konfliktu ideologicznego, dzielącego do dzisiaj tę grupę.

Spytamy więc o to, jaką drogę przebyło polskie mieszczaństwo do 2005 roku – od specyficznej pustki symbolicznej do podmiotu kształtującego zbiorową wyobraźnię.

Informacje o zapisach:

Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem uczestnictwa są ukończone studia wyższe (minimum licencjat).

Kliknij tutaj i zapisz się 

Informacje organizacyjne:

Seminarium odbywa się co dwa tygodnie, we środy, w godzinach 17.00–19.30, począwszy od 9 października 2024 roku, stacjonarnie w Krytyce Politycznej (ul. Jasna 10, lok. 3, 00-013 Warszawa).

Będzie trwało 2 semestry.

Terminy spotkań w semestrze zimowym:

2024 rok: 9.10, 23.10, 6.11, 20.11, 4.12, 18.12,

2025 rok: 8.01, 22.01

Termin zgłoszeń mija 24 lipca 2024 roku.

O przyjęciu na seminarium poinformujemy osoby w sierpniu mailowo.

**

prof. Andrzej Leder – profesor Polskiej Akademii Nauk, absolwent Akademii Medycznej i Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada w Szkole Nauk Społecznych (GSSR) IFiS PAN, a także na Uniwersytecie Paryskim (Sorbona). Za książkę Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej (Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2014), nominowany do Nagrody Literackiej Nike oraz Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego. Autor licznych publikacji, artykułów i rozpraw naukowych. Opublikował m.in.: Przemiana mitów, czyli życie w epoce schyłku. Zbiór esejów (OPEN 1997); Nieświadomość jako pustka (Wyd. IFiS PAN 2001); Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit (Wyd. Fundacja Aletheia 2007); Ekonomia to stan umysłu. Ćwiczenie z semantyki języków ekonomicznych (Wyd. Krytyki Politycznej 2023)

dr Gabriel Klimont – socjolog, historyk. Autor pracy doktorskiej w IFiS PAN o początkach biopolityki na ziemiach polskich. Stypendysta NCBiR. Zajmuje się teorią historii, filozofią marksistowską i historią społeczną.

*

Kontakt:

[email protected]
Instytut Krytyki Politycznej
Jasna 10, lok. 3
00-013 Warszawa

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij