Kultura

Otwarty list protestacyjny ws. wszczęcia procedury odwołania Ewy Wójciak…

... ze stanowiska dyrektorki Teatru Ósmego Dnia.

Prezydent m. Poznania 
Ryszard Grobelny


Plac Kolegiacki 17,

61-841 Poznań 


[email protected]  


Poznań, 14 maja 2014Otwarty list protestacyjny ws. wszczęcia przez Prezydenta Miasta Poznania procedury odwołania Ewy Wójciak ze stanowiska dyrektor naczelnej i artystycznej Teatru 
Ósmego Dnia.
Od kilku lat jesteśmy świadkami gorszącego zjawiska szykanowania Teatru Ósmego Dnia, szczególnie zaś jego dyrektorki, Ewy Wójciak, przez urzędników miejskich. 


Teatr nękany jest ciągłymi kontrolami (które nie wykazują uchybień, a dezorganizują pracę Teatru), utrudnianiem wyjazdów na spektakle zagraniczne i krajowe, obcinaniem dotacji i innymi szykanami.

Osiągnęło to już taki stopień bezczelności i bezwstydu, że zmuszeni jesteśmy nazwać rzecz po imieniu: to jest mobbing! 

Tajemnicą poliszynela jest, że Teatr Ósmego Dnia jest instytucją niewygodną dla urzędników i niektórych polityków, jako teatr zaangażowany, scena krytyki społecznej. 


Zawsze był teatrem niezależnym, podejmującym trudne kwestie społeczne i polityczne, głosem oporu wobec niesprawiedliwości społecznej i wreszcie – głosem wolnym, wolność ubezpieczającym! Jego dorobek jest uznawany w świecie i w Polsce, i tylko w rodzimym mieście Poznaniu doznaje szykan od władz, bo jest dla nich zwyczajnie niewygodny – co jest zarazem diagnozą stanu owych władz.


Przypominamy urzędnikom miejskim, iż sztuka krytyczna (w tym i teatry uprawiające krytykę społeczną) jest pełnoprawnym uczestnikiem życia publicznego. Wolności głosu publicznego nie wolno dławić. Gdyby nie takie teatry, gdyby nie wolny głos wolnych osób i instytucji, nie bylibyśmy dziś demokracją. 

Panie Prezydencie, urzędnicy miejscy i politycy – wasze postępowanie to wstyd dla Poznania i jego mieszkańców. Wzywamy do opamiętania i zaprzestania takich 
praktyk.Podpisani:


Beata Anna Polak – przewodnicząca Rady Teatru Ósmego Dnia


prof. Tomasz Polak – członek Rady Teatru Ósmego Dnia


prof. Piotr Piotrowski


prof. Wojciech Wrzosek


dr Piotr Forecki


prof. Eliza Pieciul-Karmińska


prof. Ewa Wiegandt 


dr Tomek Kitliński


dr Paweł Leszkowicz


prof. Waldemar Kuligowski


prof. Cezary Wodziński


prof. Ewa Guderian-Czaplińska


prof. Przemysław Czapliński


dr Izabela Morska
dr

Agata Siwiak


dr Daniel Przastek


dr Milena Hadryan


Maciej Nowak 


Marcin Liber


Piotr Mitzner


Kazimiera Szczuka


Anna Bartel-Opryńska


Janusz Opryński


Tomasz Kwiecień


Ewa Kwiecień


Krystian Szadkowski, Praktyka Teoretyczna


Maciej Szlinder, Praktyka Teoretyczna


Rafał Zawisza, Praktyka Teoretyczna


Joanna Helander


Bo Persson


Agnieszka Ziółkowska, Krytyka Polityczna


Michał Wybieralski


Andrzej Koszyk


Björn Helander


Dagmara Jachimowicz


Dariusz Jachimowicz


Adam Borowski


Marta Senk


Anna Wachowska-Kucharska


Katarzyna Dylewska 

Agnieszka Glińska, dyrektor artystyczny Teatru Studio

http://www.petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=10520 

__
Ten artykuł nie powstałby, gdyby nie wsparcie naszych darczyńców. Dołącz do nich i pomóż nam publikować więcej tekstów, które lubisz czytać

Zamknij