Kultura

Obywatele Kultury w sprawie wolności w internecie

Powszechne prawo do korzystania z dóbr kultury ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju społecznego. Należy usunąć przepisy prawa karnego, które wymierzone są przeciw prywatnym osobom korzystającym z Internetu. Stanowisko Obywateli Kultury.

W dniu 15 maja 2011 roku Prezes Rady Ministrów podpisał „Pakt dla Kultury” – umowę społeczną, której głównym celem jest zapewnienie konstytucyjnego powszechnego i równego dostępu do kultury. Już wtedy Obywatele Kultury zdiagnozowali i uzgodnili działania na rzecz cyfryzacji dziedzictwa kultury, poszerzania domeny publicznej oraz konieczność podjęcia prac nad taką nowelizacją prawa autorskiego, która dostosowuje prawo autorskie do nowych wyzwań technologicznych i w skuteczny sposób zabezpieczy prawa twórców i użytkowników w Internecie (§11 i §12 „Paktu dla Kultury”). Jednym z postanowień „Paktu dla Kultury” jest także poszerzenie domeny publicznej poprzez zakup dzieł o szczególnym znaczeniu dla kultury i edukacji ze środków planowanego funduszu domeny publicznej w celu bezpłatnego i powszechnego udostępniania ich w Internecie.

 

Obywatele Kultury uważają, że powszechne prawo do korzystania z dóbr kultury ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju społecznego. Nie może jednak odbywać się z pogwałceniem prawa własności. Jesteśmy przekonani, że rozpoczęta właśnie debata publiczna pozwoli na wypracowanie rozwiązań prawnych pozwalających rozszerzyć dostęp do kultury i jednocześnie zachować zasady godziwego wynagrodzenia dla twórców i producentów dzieł.


Uważamy, że nie należy obciążać internautów korzystających na własny użytek z dóbr kultury w Internecie obowiązkiem dochodzenia legalności źródeł ich udostępniania. Należy tym samym usunąć przepisy prawa karnego, które wymierzone są przeciw prywatnym osobom korzystającym z Internetu. Z drugiej strony naganne jest przyzwolenie na praktyki komercyjne generujące zyski na cudzej własności. Modele biznesowe w Internecie powinny być budowane z uwzględnieniem praw twórców i producentów dóbr kultury.


Obywatele Kultury są absolutnie przeciwni inwigilacji użytkowników w Internecie. Szanujemy prawo do prywatności i tajemnicy korespondencji każdego z nas. Uważamy jednocześnie, że prawo do zachowania anonimowości w Internecie musi umożliwiać stanowcze eliminowanie treści niezgodnych z prawem.


Równy dostęp do dóbr kultury nierozerwalnie związany jest z jakością mediów publicznych. Uważamy, że niezbędna jest natychmiastowa zmiana uregulowań prawnych umożliwiających realizację misji publicznej. Zapowiedzi pracy nad nową ustawą przyjmujemy jako realizację zapisów §10 „Paktu dla Kultury”, który odwołuje się do projektu wypracowanego przez Komitet Obywatelski Mediów Publicznych. Obywatele Kultury uważają, że warunkiem koniecznym dla niezależności i jakości mediów publicznych jest ich odpartyjnienie i uniezależnienie od wpływów komercyjnych. Nie będzie takich mediów bez abonamentu lub innej formy daniny publicznej.

Obywatele Kultury, rozumiejąc wagę podstawowych konstytucyjnych wartości jak wolność, odpowiedzialność i godność, włączają się w debatę publiczną, a także w proces przygotowywania zmian, egzekwując realizację postanowień „Paktu dla Kultury”.

 

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij