Miasto

Wyślij list w obronie budynku granicznego w Cieszynie

cieszyn-swietlica

Pomóż Burmistrzowi Cieszyna podjąć decyzję. Wyslij mu e-mail lub list polecony.

Losy budynku, w którym znajduje się nasza Świetlica nadal nie są znane. Jeśli zgadzasz się, że budynek byłego przejścia granicznego w Cieszynie stał się symbolem zmiany społecznej, pomóż Burmistrzowi Ryszardowi Macurze podjąć decyzję wysyłając maila lub list. Poniżej zamieszczamy przykładową treść, którą można wykorzystać w tym celu. Burmistrz podejmie decyzję 21 stycznia, dzień przed złożeniem fiszki do projektu terytorialnego.

Każdy list, słowo wsparcia będzie dla nas bardzo ważnym gestem solidarności!

Do: [email protected], [email protected]
Temat: wyburzenie Zamkowej 1

Sz. P. Ryszard Macura

Burmistrz Miasta Cieszyna

oraz

Sz. P. Aleksander Cierniak

Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna

Szanowny Panie Burmistrzu,

w związku z informacjami płynącymi od organizacji pozarządowych i innych podmiotów, mających swoje siedziby w budynku dawnego przejścia granicznego przy ul. Zamkowej 1 w Cieszynie, wyrażam sprzeciw wobec planów wyburzenia budynku na rzecz realizacji projektu „Ogród dwóch brzegów”, który Urząd Miasta Cieszyna i Urząd Miasta Czeskiego Cieszyna zamierzają złożyć w najbliższym czasie. Wyrażam także wątpliwości co do trybu konsultacji decyzji o zburzeniu obiektu z mieszkańcami i ekspertami.

Jest rzeczą niedopuszczalną wyburzenie samowystarczalnego, regularnie remontowanego (wewnątrz) budynku granicznego o wyjątkowych walorach estetyczno- architektonicznych (o których wspominają architekci i historycy architektury tacy jak m.in. Przemysław Czernek, prof. Irma Kozina, Grzegorz Piątek), który nie stanowi żadnego obciążenia finansowego dla gminy.

W ciągu niemal siedmiu ostatnich lat działania organizacji użytkujących budynek przy Zamkowej 1 – Świetlicy Krytyki Politycznej „Na Granicy”, Spółdzielni Socjalnej Parostatek, Stowarzyszenia Serfenta, Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych, Studia Bogdana Kosaka, Studia Gajda, Szkoły Rysunku, Malarstwa i Myślenia, Klubu Filozoficzno-Muzycznego „Kogucik”- przyniosły policzalne rezultaty oraz umożliwiły wielu grupom z Cieszyna oraz turystom skorzystanie z ich oferty kulturalnej, która nie jest możliwa do odtworzenia w innym miejscu.

Proszę o zmianę decyzji dotyczącej wyburzenia budynku położonego przy ul. Zamkowej 1 w Cieszynie oraz wzięcie pod uwagę funkcji społecznej oraz symbolicznej, jaką od wielu lat pełni to miejsce.

Z wyrazami szacunku,

Dowiedz się jakie propozycje przedstawiliśmy władzy podczas spotkania 15 stycznia TUTAJ.

 

***

Ten artykuł nie powstałby, gdyby nie wsparcie naszych darczyńców. Dołącz do nich i pomóż nam publikować więcej tekstów, które lubisz czytać

Bio

Agnieszka Muras

| Szkoła Liderów
Agnieszka Muras jest działaczką społeczną i koordynatorką programu kształcenia liderów miejskich w Fundacji Szkoła Liderów. Pracowała w HEAL Polska, działając na rzecz poprawy jakości powietrza oraz w Krytyce Politycznej, tworząc Świetlicę „Na Granicy” w Cieszynie.