Miasto

Wyślij list w obronie budynku granicznego w Cieszynie

cieszyn-swietlica

Pomóż Burmistrzowi Cieszyna podjąć decyzję. Wyslij mu e-mail lub list polecony.

Losy budynku, w którym znajduje się nasza Świetlica nadal nie są znane. Jeśli zgadzasz się, że budynek byłego przejścia granicznego w Cieszynie stał się symbolem zmiany społecznej, pomóż Burmistrzowi Ryszardowi Macurze podjąć decyzję wysyłając maila lub list. Poniżej zamieszczamy przykładową treść, którą można wykorzystać w tym celu. Burmistrz podejmie decyzję 21 stycznia, dzień przed złożeniem fiszki do projektu terytorialnego.

Każdy list, słowo wsparcia będzie dla nas bardzo ważnym gestem solidarności!

Do: [email protected], [email protected]
Temat: wyburzenie Zamkowej 1

Sz. P. Ryszard Macura

Burmistrz Miasta Cieszyna

oraz

Sz. P. Aleksander Cierniak

Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna

Szanowny Panie Burmistrzu,

w związku z informacjami płynącymi od organizacji pozarządowych i innych podmiotów, mających swoje siedziby w budynku dawnego przejścia granicznego przy ul. Zamkowej 1 w Cieszynie, wyrażam sprzeciw wobec planów wyburzenia budynku na rzecz realizacji projektu „Ogród dwóch brzegów”, który Urząd Miasta Cieszyna i Urząd Miasta Czeskiego Cieszyna zamierzają złożyć w najbliższym czasie. Wyrażam także wątpliwości co do trybu konsultacji decyzji o zburzeniu obiektu z mieszkańcami i ekspertami.

Jest rzeczą niedopuszczalną wyburzenie samowystarczalnego, regularnie remontowanego (wewnątrz) budynku granicznego o wyjątkowych walorach estetyczno- architektonicznych (o których wspominają architekci i historycy architektury tacy jak m.in. Przemysław Czernek, prof. Irma Kozina, Grzegorz Piątek), który nie stanowi żadnego obciążenia finansowego dla gminy.

W ciągu niemal siedmiu ostatnich lat działania organizacji użytkujących budynek przy Zamkowej 1 – Świetlicy Krytyki Politycznej „Na Granicy”, Spółdzielni Socjalnej Parostatek, Stowarzyszenia Serfenta, Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych, Studia Bogdana Kosaka, Studia Gajda, Szkoły Rysunku, Malarstwa i Myślenia, Klubu Filozoficzno-Muzycznego „Kogucik”- przyniosły policzalne rezultaty oraz umożliwiły wielu grupom z Cieszyna oraz turystom skorzystanie z ich oferty kulturalnej, która nie jest możliwa do odtworzenia w innym miejscu.

Proszę o zmianę decyzji dotyczącej wyburzenia budynku położonego przy ul. Zamkowej 1 w Cieszynie oraz wzięcie pod uwagę funkcji społecznej oraz symbolicznej, jaką od wielu lat pełni to miejsce.

Z wyrazami szacunku,

Dowiedz się jakie propozycje przedstawiliśmy władzy podczas spotkania 15 stycznia TUTAJ.

 

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Agnieszka Muras
Agnieszka Muras
Szkoła Liderów
Agnieszka Muras jest działaczką społeczną i koordynatorką programu kształcenia liderów miejskich w Fundacji Szkoła Liderów. Pracowała w HEAL Polska, działając na rzecz poprawy jakości powietrza oraz w Krytyce Politycznej, tworząc Świetlicę „Na Granicy” w Cieszynie.
Zamknij