Miasto

Więcej demokracji. Dobra wspólne i nowe modele zarządzania.

Międzynarodowe spotkanie o strategiach wzmacniających znaczenie i głos wspólnoty.

Ten artykuł pochodzi z archiwum Dziennika Opinii Krytyki Politycznej.
**

 

Z przyjemnością zapraszamy na spotkanie wokół tematyki zarządzania przestrzenią wspólną i dobrami wspólnymi przez społeczności, mieszkańców, inicjatywy, organizacje.

Termin: 8 listopada, niedziela, godz. 10.00 – 17.00

Krytyka Polityczna, Foksal 16, 2. piętro, Warszawa

Prosimy o rejestrację/ We kindly ask to register. Decyduje kolejność zgłoszeń. Termin rejestracji do 3 listopada.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Pobierz szczegółowy program [do pobrania w pliku .pdf] – wersja polska

Download detailed programme in ENGLISH [download .pdf]

Poprzez nowe modele i sposoby włączania mieszkańców w podejmowanie decyzji na szczeblu lokalnym, obserwujemy proces ożywienia procesów demokratycznych i rosnące zainteresowanie mieszkańców sprawami swojej wspólnoty czy miasta. Coraz więcej osób, inicjatyw bierze aktywny udział w politycznym, społecznym i kulturalnym życiu w swoim miejscu zamieszkania, uczestnicząc w różnego rodzaju formach organizacji, inicjatyw oddolnych, aktywnie wpływając na zarządzanie publiczną przestrzenią, dobrami wspólnymi. Proces „uwspólniania” będący wypadkową współ-zarządzania i współ-rozwijania tych podzielanych przez wszystkich obszarów, dramatycznie zmienia sposób w jaki postrzegamy nasze społeczeństwa. Pozwala on na zmniejszenie dystansu między mieszkańcami i instytucjami życia publicznego – administracją i wbudowaną w miasto hierarchią oraz jest naturalną alternatywą do prywatyzacji i utowarowienia, pozbawiających wiele osób podstawowego prawa do udziału w życiu publicznym i ograniczających dostęp do przestrzeni publicznej.

Reformowanie ram prawnych i politycznych narzędzi wpływu poprzez oddolne procesy mobilizacyjne wpływa jednocześnie na zmniejszanie dystansu między instytucjami i nieformalnymi aktorami, mieszkańcami, zwiększając możliwości wpływu, poczucia sprawstwa i współzarządzania kulturalnymi i innymi wspólnymi zasobami oraz usługami publicznymi.

* Connected Action for the Commons

PROGRAM

[Program do pobrania w formacie pdf.]


9.30 Kawa i bufet śniadaniowy

10.00 – 10.15 Otwarcie spotkania i wprowadzenie – Joanna Tokarz-Haertig, Igor Stokfiszewski

10.15 – 13.00  Część 1.
Zarządzanie dobrami wspólnymi.  Moderacja: Igor Stokfiszewski

(wykłady w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym)

10.15 – 11.45 prof. Ugo Mattei, Ekologia prawa: w stronę system prawnego zgodnego z naturą i wspólnotą

11.45 – 12.00 przerwa kawowa

12.00 – 13.00 prof. Philippe Eynaud, Społeczeństwo obywatelskie, Trzeci Sektor i przedsiębiorczość społeczna. Rządzenie i demokracja

13.00 – 14.00 obiad

14.00 – 16.30 Część 2. Jak to działa w praktyce – równoległe omawianie przykładów i dyskusje. Moderacja: Joanna Tokarz-Haertig

(praca grupowa w języku angielskim i polskim z możliwością tłumaczenia szeptanego)

Grupa 1: Zarządzanie partycypacyjne w praktyce – w kulturze i sztuce
Prowadzenie: Sam Khebizi i Ina Studenroth, Les Têtes de l’Art, Francja

Grupa 2: Społeczne współzarządzanie miejskimi dobrami wspólnymi
Prowadzenie: Izabela Kaszyńska i Wojciech Matejko, Otwarty Jazdów, Polska

Grupa 3: Poszerzanie pola bitwy – klucz do społecznej transformacji. Nowe pola współpracy: wzmacnianie więzi między aktywistami z pola kultury, innymi aktorami społecznymi i obywatelami.
Prowadzenie: Katarina Pavić i Teodor Celakoski, Culture2Commons, Chorwacja

Grupa 4: Spójność, sprzeczności i tempo finansowania dóbr wspólnych
Prowadzenie: Enric Senabre Hidalgo i Carmen Lozano Bright, Platoniq – Goteo, Hiszpania

16.30 – 17.00 Podsumowanie i zamknięcie spotkania

***

Build the City opowiada o ludziach jednoczących się dzięki kulturze, po to by odzyskać swoje miasta wraz z kontrolą nad decyzjami dotyczącymi własnego otoczenia, sąsiedztwa i życia. Dzięki tej książce chcemy podtrzymać debatę między obywatelami, praktykami kultury, władzami i wszystkimi zainteresowanymi tematami dóbr wspólnych, kulturą i przyszłością miast.

Autorzy tej publikacji odkrywają na nowo i rewidują wcześniejsze perspektywy historyczne, artystyczne, partycypacyjne i teoretyczne. „Build the City” to podsumowanie ich pracy, zbiór metod, technik i technologii umożliwiających budowę bardziej ludzkich i ekologicznych miast i społeczności, w których ludzie mogą nie tylko egzystować, ale naprawdę żyć ze sobą.

Wydawcami książki są  European Cultural Foundation oraz Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Książka dostępna w wersji pdf na stronie Wydawnictwa Krytyki Politycznej.

***

Spotkanie realizowane w ramach współpracy partnerskiej Connected Action for Commons, ze wsparciem European Cultural Foundation

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij