Miasto

Ukrainian News – wernisaż

Wystawa współczesnej sztuki ukraińskiej w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. W wystawie uczestniczą członkowie Klubu KP z Kijowa.

Artyści: Jewhenija Biełoruseć / Evgenia Belorusets / Євгенія Бєлорусець; Anatolij Bełow / Anatolii Byelov / Анатолій Белов; Łesia Chomenko / Lesia Khomenko / Леся Хоменко; Ihor Diurycz / Ihor Diurych / Ігор Дюрич; Grupa Predmetiw / Grupa Predmetiv; Ksenija Hnyłycka / Ksenia Hnylycka / Ксенія Гнилицька; Ołeksandr Hnyłycki / Oleksandr Hnylyckyi / Олександр Гнилицький; Ołeh Hołosij / Oleh Holosyi / Олег Голосій; Hudrada; Ałewtyna Kachidze / Alevtyna Kakhidze / Алевтина Кахідзе; Nikita Kadan / Nikita Kadan / Нікіта Кадан; Żanna Kadyrowa / Zhanna Kadyrova / Жанна Кадирова; Ołeksandr Kurmaz / Oleksandr Kurmaz / Олександр Курмаз; Wołodymyr Kuzniecow / Volodymyr Kuznetsov / Володимир Кузнєцов; Wasyl Łozynski / Vasyl Lozynskyi / Василь Лозинський; Maksym Mamsikow / Maksym Mamsikow / Максим Мамсіков; Wiktor Maruszczenko / Viktor Marushchenko / Віктор Марущенко; Boris Michajłow / Boris Mikhailov / Борис Михайлов; Roman Minin / Roman Minin / Роман Мінін; Łada Nakoneczna / Lada Nakonechna / Лада Наконечна; Ihor Podolczak / Ihor Podolchak / Ігор Подольчак; Taras Połatajko / Taras Polataiko / Тарас Полатайко; R.E.P.; Mykoła Ridny / Mykola Ridnyi / Микола Рідний; Andrij Sahajdakowski / Andriy Sahaydakovskyi / Андрій Сагайдаковський; Arsen Sawadow / Arsen Savadov / Арсен Савадов; SOSka Group; Visual Culture Research Center; Wołodymyr Worotniow / Volodymyr Vorotniov / Володимир Воротньов; Anna Zwiahincewa / Anna Zvyagintseva / Анна Звягінцева.

Kurator: Marek Goździewski

Otwarcie wystawy: 15 marca, piatek, godz. 18.00.

Wystawa trwa do 26 maja 2013

UKRAINIAN NEWS

Wystawa Ukrainian News w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski jest pierwszą w Polsce tak obszerną prezentacją najnowszych artystycznych działań na Ukrainie, zarówno prac artystów indywidualnych, jak i grup aktywistów, w obu przypadkach wychodzących poza konwencjonalne metody artystyczne. Kondycję ukraińskiego społeczeństwa ilustrują działania różnych inicjatyw kulturalnych, od street-artu po społeczności intelektualistów zaangażowanych w obecne konflikty społeczne.

W ostatnich latach scenie sztuki współczesnej w Europie Wschodniej towarzyszy prawdziwy wybuch artystycznego zaangażowania w społeczne i polityczne kwestie postkomunistycznego społeczeństwa naznaczonego postępującym neokapitalizmem. W szczególności na Ukrainie artystyczny kontekst doświadczył silnego rozprzestrzenienia się politycznie twórczych poglądów i praktyk.

Proces ten wywołała z jednej strony mnogość grup i ruchów, jakie wyłoniły się w następstwie Pomarańczowej Rewolucji z roku 2004, a z drugiej – wkroczenie w lokalny świat sztuki prywatnego kapitału wraz z drastyczną prywatyzacją sfery publicznej. Wobec tej sytuacji wiele inicjatyw kulturalnych i artystycznych przyjęło na siebie rolę przedstawicieli obywatelskich czy grup aktywistów, formułując żądania polityczne na miarę społeczeństwa obywatelskiego, do niedawna nieobecnego w porządku postsowieckim.

Liczni artyści i grupy artystyczne podjęły próbę poruszenia rygorystycznych warunków społecznych i przekształcenia ich sposobami dostępnymi dla sztuki. Działania artystyczne stały się ważnym elementem walk o przestrzeń miejską i prawa dla mniejszości, jak również przeciwdziałania dyskryminującej polityce państwa. Sztuka stała się laboratorium ściśle społecznych zjawisk jak ruchy oddolne, samoorganizujące się społeczności czy organizacje antyhierarchiczne, oparte na otwartości na odmienne postawy i sposoby myślenia oraz inkluzywności. Prezentacja w CSW odzwierciedla różnorodność współczesnej sceny ukraińskiej, w mnogości jej praktyk artystycznych i poglądów.

Wystawie towarzyszy cykl wykładów, którego kuratorem jest Ołeksandr Sołowjow (Oleksandr Soloviov) oraz (od marca do maja) program filmowy – pod tytułem Ukrainfilm nawiązującym do nazwy studia filmowego w Kijowie, gdzie powstały arcydzieła filmowej awangardy – który zaprezentuje historię filmu ukraińskiego jako integralną część klasycznego kina sowieckiego, skupiając się na dziełach uznanych na świecie reżyserów tworzących na Ukrainie (od Dzigi Wiertowa
i Ołeksandra Dowżenki, przez Sergieja Paradżanowa i Kirę Muratową, po Sergieja Łoźnicę).

Organizator: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Miasta Stołecznego Warszawy

Partnerzy: Instytut Polski w Kijowie, Mystetskyi Arsenal w Kijowie, Narodowe Muzeum Sztuki Ukrainy

Partner artystyczny: Ya Gallery Art Centre

Partner techniczny: Epson

Patroni medialni CSW: Aktivist, Exklusiv, Stolica, Elle Decoration

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij