Miasto

Społeczeństwo = współpraca. Prezydent Komorowski w Świetlicy Krytyki Politycznej

Prezydent weźmie udział w spotkaniu poświęconym współpracy i budowaniu więzi społecznych.

Prezydent RP Bronisław Komorowski w Świetlicy Krytyki Politycznej „Na Granicy” w Cieszynie  weźmie udział w spotkaniu otwartym poświęconym zaufaniu, współpracy i budowaniu więzi społecznych, a także solidarności między jednostkami i grupami.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 4 lutego, o godz. 15.00 w Świetlicy KP „Na Granicy”, ul. Zamkowa 1 w Cieszynie.

W rozmowie z prezydentem udział wezmą głównie dzieci i młodzież z cieszyńskich szkół. Dyskusje poprowadzi koordynatorka Świetlicy Krytyki Politycznej w Cieszynie dr Joanna Wowrzeczka.

Edukacja do współpracy, prowadzona od najmłodszych lat, ma ogromne znaczenie dla współżycia społecznego. Empatia, zaufanie czy tolerancja sprzyjają kształtowaniu nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego. Badania społeczne przeprowadzone przez CBOS w 2010 r. wskazały, że Polacy obdarzają dużym zaufaniem jedynie członków najbliższej rodziny. Większość z nas zachowuje ostrożność w kontaktach z innymi. Zamiast współpracować konkurujemy. Już dzieci w szkole uczymy uczestnictwa w wyścigu indywidualistów. Wdrażane od niedawna programy nauki pracy w grupach i zespołach projektowych mają wciąż charakter zbyt wąski i nadmiernie utylitarny – koncentrują się niemal wyłącznie na kwestiach komunikacyjnych, niewiele miejsca pozostawiając na zagadnienia dotyczące budowania więzi międzyludzkich, wzajemnej empatii i odpowiedzialności za wspólne otoczenie i sprawy.

Świetlica Krytyki Politycznej „Na Granicy” w Cieszynie od początku swojego istnienia koncentruje się na pracy społecznej, edukacyjnej i kulturalnej. Jej działania wspierają liczni wolontariusze. Ich zaangażowanie w pracę w Świetlicy opiera się na zaufaniu, które jest niezbędne w działalności edukacyjnej i społecznej. Wszystkie wydarzenia, które organizuje Świetlica – zarówno te skierowane do dzieci, jak i te przeznaczone dla młodzieży i dorosłych mieszkańców Cieszyna – mają otwarty charakter, co pozwala koncentrować się na wymianie doświadczeń, wzmacnianiu wzajemnej pomocy, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i budowaniu relacji społecznych.

Podczas spotkania Joanna Wowrzeczka rozmawiać będzie z Prezydentem Bronisławem Komorowskim o znaczeniu zaufania w życiu społecznym, a także o tym, jak współpraca może budować więzi między ludźmi.

Okazją do spotkania stała się premiera książki Współpraca. Przewodnik dla dzieci, która powstała w wyniku zajęć dla najmłodszych prowadzonych przez Zespół Świetlicy w Cieszynie.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij