Miasto

Scream: against the wind / against the wall / against the sky

Seminarium "Kobiecość w muzyce: strategie i taktyki wizerunkowe". Prowadzenie: Klaudia Rachubińska.

Uniwersytet Krytyczny | Kobiecość w muzyce: strategie i taktyki wizerunkowe | Scream: against the wind / against the wall / against the sky. Od Diamandy Galas do Merrill Garbus (Tune-Yards) 

Prowadzenie: Klaudia Rachubińska 

22 maja, środa, godz. 19.00, Krytyka Polityczna, ul. Foksal 16, II p., Warszawa

Na przedostatnim spotkaniu z tegorocznej odsłony cyklu odsuniemy „wizualność” na dalszy plan, by skupić się na innym, nie mniej ważnym bohaterze – kobiecym głosie. Zastanowimy się nad filozoficznym rozumieniem głosu jako nośnika językowych treści i obiektu estetycznej oceny, by następnie skupić się na jego materialnym i cielesnym wymiarze, określanym przez Rolanda Barthes’a jako „ziarno głosu”. Kontekstem dla naszych rozważań będzie z jednej strony walka o udzielenie kobietom dosłownego i metaforycznego „prawa do głosu”, z drugiej zaś poszukiwanie specyficznego „kobiecego głosu”, sfeminizowanego języka odrębnego od dominujących dyskursów. Towarzyszyć nam będą artystki, które posługują się głosem w sposób oryginalny i nietypowy, wbrew utartym schematom i dominującym normom estetycznym, wśród nich Diamanda Galas, Yoko Ono, Elizabeth Fraser i Merrill Garbus.

Cykl spotkań „Muzyka i wizualność w czasach popkultury”, w ramach Uniwersytetu Krytycznego, dotyczy wizualnej sfery oplatającej muzykę popularną. W kolejnej odsłonie cyklu, „Kobiecość w muzyce: strategie i taktyki wizerunkowe”, zajmujemy się przemianami wizerunków artystek od lat 70., kiedy to wraz z druga falą feminizmu nastąpiło upodmiotowienie kobiet w muzyce popularnej, do współczesnych, coraz bardziej pluralistycznych wizji kobiecości. Podczas kolejnych spotkań analizować będziemy różne strategie wizerunkowe przyjmowane przez poszczególne artystki oraz taktyki interpretacyjne odbiorców. W związku ze specyfiką poruszanej tematyki, oraz faktem, że spotkania wpisują się w szerszy projekt badawczy dotyczący kobiecych wizerunków w kulturze i sztuce, nie będą one miały charakteru klasycznych wykładów, ale będą przestrzenią swobodnej wymiany myśli.

Klaudia Rachubińska – absolwentka Wydziału Psychologii UW, doktorantka Instytutu Kultury Polskiej UW, członkini Grupy ETC; zajmuje się problematyką ciała w kulturze, strategiami wizualnego konstruowania tożsamości, psychoanalizą kultury, myślą feministyczną drugiej i trzeciej fali. Do jej zainteresowań należą także związki między muzyką a wizualnością, intermedialność w sztuce współczesnej, performance i sztuki performatywne oraz działania neoawangardowego ruchu Fluxus.

Kolejne spotkania cyklu:  
19.06 Autentyczna nieautentyczność? Od Madonny (i Grace Jones) do Lady Gagi 

Projekt „Uniwersytet Krytyczny 2011-2013” realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.

UM

  

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij