Miasto

Razem, obok, przeciw sobie – jaka przyszłość dla wielokulturowej Warszawy?

Debata z okazji Dnia Walki z Dyskryminacją Rasową.

Podczas debaty naukowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych wspólnie z mieszkańcami stolicy przyjrzą się postawom Polaków wobec przyjezdnych, jak i realiom, w jakich żyją obcokrajowcy w Warszawie. Zaproszeni eksperci będą dyskutować o stosunku Polaków do cudzoziemców oraz o barierach i wsparciu, jakie obcokrajowcy otrzymują przyjeżdżając do naszego kraju. Eksperci zostali dobrani tak, by poruszyć temat z możliwie wielu perspektyw.

21 marca, czwartek, godz. 18.00 w siedzibie Krytyki Politycznej w Warszawie przy ul. Foksal 16 (II piętro)

W panelu dyskusyjnym wezmą udział:

– dr Sławomir Łodziński – socjolog specjalizujący się w socjologii etniczności i Doradca Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych;

Katarzyna Wencel – prawniczka w Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej, która na co dzień pomaga cudzoziemcom w przezwyciężaniu trudności związanych z ich pobytem w Polsce;

Abdulcadir Gabeire Farah z Fundacji dla Somalii, która udziela wsparcia nowoprzybyłym obcokrajowcom w odnalezieniu się w polskiej rzeczywistości;

Magdalena Wojno z Urzędu Miasta st. Warszawy członkini Komisji Dialogu Społecznego;

– dr Katarzyna Waszczyńska – antropolożka badająca społeczności lokalnej i zajmująca się problematyką mniejszości narodowych.

Debatę poprowadzi Jan Wróbel, publicysta dziennikarz radiowy, historyk i nauczyciel.

Debata Razem, obok, przeciw sobie – jaka przyszłość dla wielokulturowej Warszawy? to pierwsze z wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie „Jeden Świat” w ramach obchodów Tygodnia Walki z Rasizmem. To forma uczczenia Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacją Rasową, ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na 21 marca. Święto upamiętnia masakrę w Sharpeville, która miała miejsce 21 marca 1960 roku w Republice Południowej Afryki, kiedy zamordowano 70 uczestników pokojowej demonstracji przeciwko wprowadzającej dyskryminację i segregację rasową polityce apartheidu.

Organizator: Stowarzyszenie „Jeden Świat” – organizacja pozarządowa, której misją jest promowanie idei pokoju i porozumienia między ludźmi poprzez międzynarodowy i krajowy wolontariat oraz edukację.

Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.

UM

Komentarze

System komentarzy niedostępny w trybie prywatnym przeglądarki.