Miasto

Przemoc i nowy nacjonalizm- spotkanie

Dyskusja z udziałem Dariusza Paczkowskiego i Michała Rauszera.

Prowadzenie: Agnieszka Muras

czwartek, 27 listopada, godz. 18.00, Świetlica Krytyki Politycznej Na Granicy w Cieszynie


Wzrost liczby aktów agresji na tle nacjonalistycznym i ksenofobicznym to zjawisko, które obejmuje niemal całą Europę. Ich przyczyn rozwoju można doszukiwać się w wielu czynnikach. 

Zakłócanie debat, niszczenie mienia aktywistów czy polityków, czy też ataki na organizacje pozarządowe przestały być incydentami, a stały się konsekwentnie realizowaną strategią zastraszania.

Jaką rolę w tym zjawisku odgrywa mowa nienawiści? Jakie zagrożenia dla debaty publicznej niesie za sobą? Jaką rolę powinno odegrać państwo i społeczeństwo obywatelskie w reagowaniu na nasilające się ataki? Co możemy robić aby skutecznie reagować na przemoc?

Podczas rozmowy spróbujemy odpowiedzieć na powyższe pytania oraz omówić problemy związane z przemocą w codziennych sytuacjach oraz możliwe strategie oporu. 

Dariusz Paczkowski – polski działacz społeczny, założyciel i współpracownik wielu organizacji pozarządowych, grafficiarz, performer, animator życia kulturalnego, koordynator ogólnopolskich akcji na rzecz demokracji i praw człowieka. Obecnie współprezes Fundacji Klamra. Współpracownik wielu organizacji pozarządowych.Jeden z laureatów plebiscytu Patriotycznie Zakręceni 2014.

Michał Rauszer – etnograf i kulturoznawca. Aktualnie pracuje w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Śląskim oraz pisze pracę doktorską w Instytucie Kulturoznawstwa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Zajmuje się badaniami nad konstruowaniem tożsamości kulturowej, kulturową historią buntu oraz historią teorii krytycznej. 

Wydarzenie organizowane jest w ramach 5. urodzin Świetlicy Krytyki Politycznej w Cieszynie. Finansowane ze środków European Cultural Fundation.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij