Miasto

Program Festiwalu im. Jacka Kuronia

Krytyka Polityczna, ul. Foksal 16, Warszawa
Na wszystkie debaty wstęp wolny
Tłumaczenie symultaniczne

Transmisje debat dostępne są na żywo na kanale live-streaming Krytyki Politycznej

Na twitterze można nas śledzić i uczestniczyć w debacie #FestiwalKuronia

***

5 czerwca, czwartek, godz. 16.30
Ukraina w oblężeniu, Europa na rozdrożu


Nasza bliskość z Ukraińcami i Białorusinami to dla nas i dla nich jest rękojmia suwerenności i rękojmia niezależności. Rosja, która połyka Ukrainę, staje się zaborczym imperium i grozi nam. I to jest nieszczęście i dla Rosji, i dla Ukrainy, i dla nas

Jacek Kuroń


Radosław Sikorski
, Minister Spraw Zagranicznych RP
Sławomir Sierakowski, Krytyka Polityczna

Rewolucja Majdanu i rosyjska inwazja na Krym postawiły Ukrainę i Unię Europejską w zupełnie nowej sytuacji. Czy Zachód będzie w stanie odpowiedzieć na europejskie aspiracje Ukrainy? A może w Europie znów zapadnie „żelazna kurtyna”? Czy podział kontynentu na „strefy wpływów” jest nieunikniony?

***

5 czerwca, czwartek, godz. 19.00

Kapitalizm – już po transformacji, wciąż przed renowacją?


Chciałem być przyzwoitą, socjaldemokratyczną opozycją w przyzwoitym kapitalizmie. Ponieważ jednak nie było przyzwoitego kapitalizmu, to uznałem, że musimy go najpierw zbudować. Okazało się, że gadałem głupstwa. Trzeba było od razu budować kapitalizm razem ze społeczną nad nim kontrolą i wówczas uniknęlibyśmy wielu z obecnych kłopotów.

Jacek Kuroń

Prof. Jeffrey Sachs, Columbia University (Nowy Jork)
Sławomir Sierakowski, Krytyka Polityczna

(debata z polsko – angielskim tłumaczeniem symultanicznym)

Rok 1989 przyniósł Europie Wschodniej obietnicę kapitalistycznego dobrobytu. Koszt transformacji okazał się jednak bardzo wysoki, a „wolnorynkowy” ideał ujawnił swe ograniczenia. Czy krajom postkomunistycznym grozi status wiecznych peryferii Zachodu? A może to sam Zachód stanie się peryferiami globu? Jak – i czy w ogóle – możliwy jest kapitalizm, w którym nie ma przegranych?

***

6 czerwca, piątek, godz. 19.00

Lewica przyszłością chrześcijaństwa?

Nie przypadkiem w duchowości lewicy symbolami są krata, cela, szubienica, kajdany. Kiedy pierwszy raz w życiu zakładano mi kajdanki, odczułem wzruszenie. I do dziś, choć żyję już ponad pół wieku, z dumą mówię, że jest to jedyna biżuteria, jaką noszę. Teraz jest już dla mnie oczywiste, że to wezwanie do ofiary zawarte w duchowości lewicy płynie z jej chrześcijańskiego charakteru.
Jacek Kuroń

Prof. Małgorzata Kowalska, Uniwersytet w Białymstoku
Prof. Gianni Vattimo, Università degli Studi di Torino
Moderacja: Tomasz Stawiszyński, Krytyka Polityczna

(debata z polsko – angielskim tłumaczeniem symultanicznym)

Czy religia w obecnym instytucjonalnym kształcie ma szansę przetrwać? Czy deklarowany przez wielu myślicieli 'koniec metafizyki’ zaowocuje całkowitym wycofaniem religijności z przestrzeni publicznej, czy też ulegnie ona jakiejś transformacji? Czy  w świecie, w którym pogłębiają się nierówności klasowe, społeczne i polityczne przesłanie Chrystusa – bliskie ideałom lewicy – stanie się nową dominantą chrześcijaństwa? Czy będzie to wlanie nowego wina w stary bukłak, czy też przelanie starego wina w nowy?

***

10 czerwca, wtorek, godz. 15.30

Edukacja: rewolucyjne wyzwania?


Jeśli więc chcemy, by każdy człowiek zapanował nad własnym życiem, musimy zapewnić wszystkim dostęp do kultury. Innymi słowy, niezbędna jest powszechna edukacja obejmująca dzieci i dorosłych, słowem wszystkich. Wymaga to wielkiego zrywu ludzkości, że można go śmiało nazwać rewolucją edukacyjną.

Jacek Kuroń

Prof. Gesine Schwan, Humboldt-Viadrina School of Governance (Berlin)
Dr Krystyna Starczewska, założycielka i dyrektor I Społecznego LO w Warszawie
Moderacja: Jacek Żakowski, Tygodnik Polityka

(debata z polsko – niemieckim tłumaczeniem symultanicznym)

Wychowywanie ludzi tak, aby zmieniali świat; rewolucja edukacyjna, która uczyni go bardziej demokratycznym i egalitarnym – czy te dwie wielkie idee, tak bliskie Jackowi Kuroniowi, można zrealizować w dzisiejszym świecie? Czy nasze systemy oświaty kształcą obywateli, świadomie tworzących świat dookoła, we współpracy z innymi i solidarnie ze słabszymi? A może jedynie przygotowują – lepiej lub gorzej – do konkurencyjnego wyścigu o status na rynku? Czy szkoła i uczelnia mogą rozwiązać problemy naszych społeczeństw – czy raczej same padają ich ofiarą i wymagają reform bądź zastąpienia czymś zupełnie nowym?

***

11 czerwca, środa, godz. 19.00

Transformacje Polski i Ukrainy

Nie ulega wątpliwości, że społeczeństwo polskie uznało państwową opiekę społeczną za stan normalny. Będziemy więc musieli doskonalić ten system, ale nie będziemy mogli z niego zrezygnować. Dodajmy, że w społeczeństwie polskim już od lat występuje silne dążenie do osiągnięcia poziomu konsumpcji zgodnego ze standardem Europy Zachodniej i związana z tym presja będzie w procesie demokratyzacji wzrastać. W ramach ładu demokratycznego presja ta będzie wzmacniać państwo w jego funkcjach ekonomicznych i socjalnych.
Jacek Kuroń

Prof. Timothy Snyder, Yale University
Anne Applebaum, The Washington Post
Moderacja: Sławomir Sierakowski, Krytyka Polityczna

Czy Ukraina w 2014 roku jedynie „nadrobiła zaległości” z roku 1989? Na czym miałaby polegać jej „transformacja”? Czy powtórka drogi Europy Środkowej na Zachód to właściwy (możliwy?) horyzont dążeń ukraińskiego społeczeństwa po rewolucji Majdanu? Co pogrążona w kryzysie Unia Europejska może Ukrainie zaoferować – i co dla Zachodu znaczą europejskie aspiracje Ukrainy?

***

12 czerwca, czwartek, godz. 19.00

Europa socjalna – odpowiedź na kryzys?

Tylko w ramach ładu społeczno-ekonomicznego – zwanego „socjalizmem skandynawskim”, niemiecką „społeczną gospodarką rynkową” czy z amerykańska „państwem dobrobytu” – możliwa była niezwykła efektywność pracy uznawana u nas za kapitalistyczną. Beneficjentami tego ładu byli wszyscy jego uczestnicy – i tylko w tak zarysowanej całości mógł on funkcjonować.
Jacek Kuroń

Prof. David Ost, Hobart and William Smith Colleges
Prof. Jerzy Osiatyński, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
Dr Guenther Horzetzky, Sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Energii, Budownictwa, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji w Nadrenii Północnej-Westfalii
Moderacja: Agnieszka Lichnerowicz,  Radio Tok Fm

(debata z polsko – niemieckim tłumaczeniem symultanicznym)

Siedem lat po upadku Lehman Brothers i pięć lat po ujawnieniu kłopotów Grecji Europa nie może się podnieść z upadku; bezrobocie wciąż jest wysokie, a sceptycyzm obywateli  integracji narasta. Czy projekt socjalnej Europy z silnymi związkami zawodowymi; z dialogiem społecznym w miejsce technokracji, z większą – może nas wyprowadzić na prostą?

***

13 czerwca, piątek, godz. 19.00

Etos buntu – rewolucjoniści Europy Środkowo-Wschodniej


Człowiek, który dorasta, powinien buntować się przeciw zastanemu porządkowi świata. Bowiem zawsze ten porządek sprzeniewierza się ideałom, w których wychowuje się dzieci. Alternatywą każdego młodzieńczego buntu jest przystosowanie, a więc posłuszeństwo i naśladownictwo, a przecież każdy człowiek, a zwłaszcza młody, chce być podmiotem swojego życia.
Jacek Kuroń

Prof. Jarosław Hrycak, Uniwersytet Katolicki we Lwowie

Prof. Marci Shore, Yale University

Moderacja: Michał Sutowski, Krytyka Polityczna

Kolejne pokolenia ludzi Europy Środkowej i Wschodniej buntowały się przeciw zastanemu światu – w imię komunizmu, socjalizmu z ludzką twarzą, samorządu robotniczego, demokracji albo powrotu do Zachodu… Czy rewolucja kijowskiego Majdanu otwiera kolejny rozdział buntowniczej historii regionu? I czy świat potrzebuje dziś dysydentów-rewolucjonistów spomiędzy Łaby i Dniepru?

***

W ramach Big Book Festiwal

14 czerwca, sobota, godz. 16.00, bar Studio

Solidarność według kobiet

Shana Penn, Mills College
Ludwika Wujec, współpracowniczka Komitetu Obrony Robotników
Alicja Wancerz-Gluza, Ośrodek KARTA
Aleksandra Niżyńska, Fundacja Instytut Spraw Publicznych
Moderacja: Maria Klaman, Krytyka Polityczna

godz. 18.00 Pokaz filmu „Solidarność według kobiet”

***


__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij