Miasto

Pornografia i nowoczesność | „Wszystko dla waszego dobra”: porno, kontrola i nadzór

Seminarium Uniwersytetu Krytycznego

Uniwersytet Krytyczny | Pornografia i nowoczesność | „Wszystko dla waszego dobra” – porno, kontrola i nadzór internetu w XXI w.

Prowadzenie: Jakub Dymek

5 marca, czwartek, godz. 18.00
Krytyka Polityczna, ul. Foksal 16, II p., Warszawa

Od momentu, gdy premier Wielkiej Brytanii David Cameron ogłosił plany filtrowania pornografii, do pomysłu zakazania szyfrowania w internecie minęły mniej niż dwa lata. Równolegle różne ustawy i projekty kontroli treści przygotowywał i realizował rząd Francji. I oczywiście polscy posłowie i posłanki, przedstawiciele ministerstw i organizacji lobby’ingowych. Czasem chodziło o pornografię, czasem tylko o treści pedofilskie, nierzadko pojawiał się terroryzm.

Czy ta trajektoria była „oczywista” od początku, czy wpłynęły na nią różne, nieprzewidziane okoliczności polityczne i społeczne? Czy te pomysły mają sens? Jakie stoją za nimi racje? Czy mogą się udać? Jakimi środkami realizuje się dziś kontrola w internecie i czy demokratyczne społeczeństwa powinny się ku niej przychylać w sytuacjach wyjątkowych czy powiedzieć zdecydowane nie? Czy w cenzurze chodzi naprawdę o przedmiot jej podlegający (treści) czy samą prawną i technologiczną władzę, jaka za cenzurą stoi?

_____

Jak pornografia wiąże się z dwoma kluczowymi dla współczesnej polityki pojęciami: liberalizmem i po_nowoczesnością? Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie sięgając po różnorodne narzędzia teoretyczne, nie zabraknie też refleksji o tym jak krytycznie analizować porno, z różnych perspektyw, ale bez legitymizowania cenzury – spoglądając na porno jako dyskurs, a nie tylko gatunek filmowy czy pop-kulturowy fenomen. Trzeci semestr poświęcony jest w szczególności zakazom i nakazom – obyczajowym, kulturowym, zdrowotnym, związanym z debatą publiczną i life-style’m – które realizują się za pomocą nowych technologii komunikacyjnych i mediów: od cenzury i masowego nadzoru, po kompulsywną konsumpcję komunikatów seksualnych i masową rozrywkę.

Jakub Dymek – absolwent kulturoznawstwa w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UWr i Gender Studies Instytutu Badań Literackich PAN, studiował też nauki polityczne na University of North Carolina w Greensboro, w USA. W 2013 obronił z wyróżnieniem pracę „A case of Niqabitch. Performance, Politics and Pornografii”. W ramach swoich zainteresowań badawczych i pisząc dla „Dziennika Opinii” Krytyki Politycznej zajmuje się politycznością popkultury, sztuki, nowych mediów i porno.

_____

Kolejne spotkania cyklu:
9.04: 
50 twarzy kontroli, czyli o użyteczności seksu w życiu codziennym społeczeństwa postfreudowskiego 
7.05: 
Porno dźwignią handlu: nowe modele dystrybucji, monetyzacji i konsupcji treści w sieci, o których bez porno nie mielibyście pojęcia


______

POZOSTAŁE SEMINARIA UNIWERSYTETU KRYTYCZNEGO W SEMESTRZE WIOSENNYM.

______

Projekt „Uniwersytet Krytyczny 2014-2016” realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.

 

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij