Miasto

Pornografia i nowoczesność | Porno dźwignią handlu

Seminarium Uniwersytetu Krytycznego

Uniwersytet Krytyczny | Pornografia i nowoczesność | Porno dźwignią handlu: nowe modele dystrybucji, monetyzacji i konsupcji treści w sieci, o których bez porno nie mielibyście pojęcia

Prowadzenie: Jakub Dymek

7 maja, czwartek, godz. 18.00
Krytyka Polityczna, ul. Foksal 16, II p., Warszawa

Czy bez porno nie byłoby Youtube’a? Sukcesu telewizji kablowych w Europie, który towarzyszył upadkowi żelaznej kurtyny? A jeszcze wcześniej: magnetowidów?

Przemysł pornografii i erotyki nierzadko wyprzedzał medialne trendy, wymyślając i „patentując” nowe sposoby produkcji, dystrybucji i konsumpcji treści, które potem adaptował na swoje potrzeby cały mainstream. Dotyczyło to przez lata tradycyjnych mediów – taśmy filmowej czy fotografii, ale tendencja trwa i ma się świetnie w dobie cyfrowej. Biznes pornograficzny, mimo olbrzymiego nieformalnego – „pirackiego” – obrotu i właściwie nieograniczonego dostępu do bezpłatnych treści, wciąż zarabia miliony i wymyśla nowe sposoby zarabiania. Często nieoficjalnie, niejasne lub wprost nielegalne.

Warto się im przyjrzeć, bo pornograficzne jabłko wcale nie pada daleko od hollywoodzkiej jabłoni.
_____

Jak pornografia wiąże się z dwoma kluczowymi dla współczesnej polityki pojęciami: liberalizmem i po_nowoczesnością? Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie sięgając po różnorodne narzędzia teoretyczne, nie zabraknie też refleksji o tym jak krytycznie analizować porno, z różnych perspektyw, ale bez legitymizowania cenzury – spoglądając na porno jako dyskurs, a nie tylko gatunek filmowy czy pop-kulturowy fenomen. Trzeci semestr poświęcony jest w szczególności zakazom i nakazom – obyczajowym, kulturowym, zdrowotnym, związanym z debatą publiczną i life-style’m – które realizują się za pomocą nowych technologii komunikacyjnych i mediów: od cenzury i masowego nadzoru, po kompulsywną konsumpcję komunikatów seksualnych i masową rozrywkę.

Jakub Dymek – absolwent kulturoznawstwa w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UWr i Gender Studies Instytutu Badań Literackich PAN, studiował też nauki polityczne na University of North Carolina w Greensboro, w USA. W 2013 obronił z wyróżnieniem pracę „A case of Niqabitch. Performance, Politics and Pornografii”. W ramach swoich zainteresowań badawczych i pisząc dla „Dziennika Opinii” Krytyki Politycznej zajmuje się politycznością popkultury, sztuki, nowych mediów i porno.

______

POZOSTAŁE SEMINARIA UNIWERSYTETU KRYTYCZNEGO W SEMESTRZE WIOSENNYM.
______

Projekt „Uniwersytet Krytyczny 2014-2016” realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij