Miasto

Pornografia i nowoczesność | „Kochaj się jak gwiazda porno”

Seminarium Uniwersytetu Krytycznego.

Uniwersytet Krytyczny | Pornografia i nowoczesność | „Kochaj się jak gwiazda porno” – porno jako technologia siebie i eksperyment władzy

Prowadzenie: Jakub Dymek

16 kwietnia, środa, godz. 19.00
Krytyka Polityczna, ul. Foksal 16, II p., Warszawa

„Kochaj się jak gwiazda porno” to tylko jeden z dziesiątków tytułów w ofercie poradników, memuarów i mniej lub bardziej szczegółowych biografii, których punktem wyjścia jest doświadczenie pracy w branży porno. Tytuły te łączą dwie rzeczy: doświadczenie pracy w porno traktowane jest w nich jako klucz do pewnej prawdy: seksu i przyjemności albo poniżenia i wyzysku.

Niezależnie od przyjętej optyki uznaje się, że wizualno-przemysłowy aparat pornografii wytwarza doświadczenia graniczne, ale też prawdę o centralnych dla tożsamości kwestiach. Prawdę tak osobistą, jak uniwersalną: obdarzoną produktywną mocą uświadamiania, edukowania, przestrzegania.

Jest też druga, być może ważniejsza, zależność: porno – czego „kochaj się jak gwiazda porno” jest przykładem najlepszym – funkcjonuje wprost jako technologia siebie. Kto lepiej niż aktorzy i aktorki filmów pornograficznych powie nam o seksie? Skąd, jak nie z porno, brać lekcje? W tym ujęciu porno nie tyle jest już przedmiotem kontroli władzy, co raczej dyskursem samokontroli, kreowania siebie, przestrzenią negocjowania własnej seksualności.

_____

Jak pornografia wiąże się z dwoma kluczowymi dla współczesnej polityki pojęciami: liberalizmem i nowoczesnością? To główne pytanie, na które postaramy się odpowiedzieć w ramach cyklu „Pornografia i Nowoczesność”. Drugi semestr to achronologiczna historia seksu, technologii i mediów – zawierająca się w pytaniu o to, czy naprawdę plus ça change…? „Im więcej się zmienia, tym bardziej jest tak samo” w odniesieniu do historii pornografii w zachodniej nowoczesności to kwestia zmieniających się nadziei recept, fal paniki i chwilowego poczucia komfortu, rewolucji i kontrrewolucji które doraźnie zmieniają wiele – ale na dłuższą metę nic. Bo – zaczynając od internetu, przez foliowe torby z wizerunkami rozebranych kobiet na gruzach Związku Radzieckiego, po projekcje seksualnych robotów w najdawniejszym science-fiction – tryby techno-seksualnej maszyny uruchomionej przez nowoczesną wyobraźnie przesuwały się w najmniej spodziewany sposób.

Jakub Dymek – absolwent kulturoznawstwa w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UWr i Gender Studies Instytutu Badań Literackich PAN, studiował też nauki polityczne na University of North Carolina w Greensboro, w USA. W 2013 obronił z wyróżnieniem pracę „A case of Niqabitch. Performance, Politics and Pornografii”. W ramach swoich zainteresowań badawczych i pisząc dla „Dziennika Opinii” Krytyki Politycznej zajmuje się politycznością popkultury, sztuki, nowych mediów i porno.

Treści wykładów przeznaczone są dla osób pełnoletnich.

_____

Kolejne spotkania cyklu:
30.04: Porno-transformacja – pornografia, postkomunizm, peryferie po 1989
14.05: 
Seks/Obraz/Media – Porn studies i historie technologii

_____

Projekt „Uniwersytet Krytyczny 2014-2016” realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.

 

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij