Miasto

Polska – Czechy: Pomoc – zmiana – kultura

Goście: Rafał Bakalarczyk, Dolores Czudkova, Robert Cieślar, Jakub Moliński. 19 listopada, poniedziałek, godz. 18.00, Księgarnia/Czytelnia "Na Granicy", ul. Zamkowa 1.

Polskie i czeskie modele polityki socjalnej są różne, mają jednak pewne wspólne cechy, które warto omówić. Podczas spotkania porozmawiamy o tym, jak różnią się nasze modele zarówno w ramach bezpośredniej pracy z ludźmi, jak i ogólnie rozumianej polityki socjalnej. Zastanowimy się, jak wykorzystać wiedzę teoretyczną do pracy z ludźmi (dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, niepełnosprawnymi, bezdomnymi) nie tylko na pograniczu. Dowiemy się też, w jaki sposób działania pomocowe mogą łączyć się z kulturą.

19 listopada, poniedziałek, godz. 18.00, Księgarnia/Czytelnia „Na Granicy”, ul. Zamkowa 1

W spotkaniu udział wezmą:
Rafał Bakalarczyk – absolwent polityki społecznej UW i doktorant tamże. W 2009 r. obronił pracę magisterską z europejskiej socjologii politycznej w Dalarna Hogskolan (Szwecja). Zajmuje się polityką społeczną, w tym polityką edukacyjną, wykluczeniem społecznym i ekonomią opieki i skandynawskim systemem dobrobytu. Współautor m.in. książki Jaka Polska 2030?. Sekretarz redakcji Pisma Dialogu Społecznego „Dialog”.
Dolores Czudkova – Instytut Diakoński w Republice Czeskiej, przedsiębiorstwo społeczne Ergon w Trzyńcu, współkoordynatorka polsko-czeskiego projektu akademickiego (Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ostrawskiego) Instytucje i organizacje wspierające rozwój i socjalizację osób niepełnosprawnych intelektualnie na terenie powiatów cieszyńskiego i karwińskiego.
Robert Cieślar – streetworker, nazywany przez chłopaków z Bobrka (dzielnica w Bytomiu) „Pan Uno” (od jednej z gier), specjalista z zakresu pedagogiki ulicy Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. W 2011 otrzymał tytuł bytomianina roku.
Jakub Moliński – absolwent socjologii UJ, wieloletni streetworker (1997) w Czeskiej Republice, obecnie pracuje w stowarzyszeniu NET Karviná, założyciel klubu „Liberte” w Czeskim Cieszynie.


Spotkanie realizowane jest w ramach projektu „Obywatelski transfer kultury” finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij