Miasto

Polityczność przestrzeni filmowej | Immersja: David Cronenberg „Videodrome”

Pokaz filmu w ramach seminarium Uniwersytetu Krytycznego

Uniwersytet Krytyczny | W stronę teorii 'doorsien’: polityczność przestrzeni filmowej | Immersja: David Cronenberg „Videodrome” 

Prowadzenie: Antoni Michnik

6 kwietnia, środa, godz. 18.00
Krytyka Polityczna, ul. Foksal 16, II p., Warszawa

Nowoczesny problem obecności, o którym była mowa na poprzednim spotkaniu można ująć też jako problem oddziaływania sztuki w zsekularyzowanym świecie. W rzeczywistości, w której panuje podział na jednostkę i świat, a także na racjonalność i mit pojawia się problem „zanurzenia” odbiorcy w dziele, problem, który napędzał zarówno twórców barokowego malarstwa iluzjonistycznego, romantycznych twórców koncepcji dzieła totalnego oraz eksperymentatorów „poszerzonego kina” (expanded cinema).

W latach 50. twórcy kina bali się nadejścia telewisji, w latach 70. lęki wzbudzał rozwój videa. Na film Davida Cronenberga patrzymy dzisiaj jednak jak na dzieło profetyczne, zapowiadające dalszy rozwój mediów i nadejście wirtualnej oraz poszerzonej rzeczywistości. Przyjrzymy się więc „Videodrome” poprzez pryzmat przestrzennych relacji pomiędzy poziomami rzeczywistości – zestawiając je z późniejszymi filmami autora „Muchy”, przede wszystkim z „eXistenZ”.

Kontekstem będzie więc dla nas – zgodnie z zapowiedzią na ostatnim spotkaniu – kino lat 90., kiedy to każdy szanujący się reżyser tworzył szkatułkowe fabuły i wykorzystywał je do podważania statusu przedstawianej rzeczywistości 😉

_________

Cykl wykładów i projekcji opowiadający o politycznych znaczeniach przestrzeni filmowej poprzez XVII-wieczne niderlandzkie malarstwo oraz jego teorię. Dlaczego właśnie malarstwo holenderskie XVII wieku? Ponieważ był to czas narodzin globalnego kapitalizmu, ponieważ nowożytna wizualność cały czas na nas oddziałuje, ponieważ żyjemy w czasach neobaroku, ponieważ w Niderlandach powstały wtedy podwaliny nowoczesnej sfery i przestrzeni publicznej. Ponieważ pytania, które stawiają dzisiaj tamte sztuki wizualne, pozwalają inaczej spojrzeć na współczesność.

W drugim semestrze zajmiemy się przede wszystkim wykorzystaniami filmowych rozwiązań przestrzennych do krytyki współczesności. Oczywiście można powiedzieć, że w utajony sposób zajmowaliśmy się tym już przez cały pierwszy semestr, jednak teraz zmienimy nieco ogniskową naszego spojrzenia.

Będziemy analizować przestrzenie filmowe przede wszystkim z perspektywy porażek „nowoczesności” i „ponowoczesności”, czy raczej wiązanych z nimi nadziei. Będziemy więc mówić o (po)nowoczesnych iluzjach / złudzeniach, które ujawniają się poprzez konkretne rozwiązania przestrzenne zastosowane przez konkretnych twórców. Perspektywa kultury wizualnej XVII wieku będzie jednak regularnie powracać jako kontekst/punkt odniesienia.


Cykl składa się z odbywających się na przemian wykładów oraz projekcji filmów poprzedzonych wstępnymi referatami.

Antoni Michnik – absolwent Instytutu Historii Sztuki UW, historyk kultury, performer. Członek założyciel researchersko-performatywnej Grupy ETC oraz Zespołu Badań Praktyk Późnej Nowoczesności przy IKP UW. Od jesieni 2013 w redakcji „Glissanda”. Publikował między innymi w „Kwartalniku Filmowym”, „Kontekstach“, „Zeszytach Literackich”, „Kulturze Popularnej” , „Przeglądzie Humanistycznym”. Współredaktor książki Grupy ETC Fluxus w trzech aktach. Narracje – estetyki – geografie.

________

Kolejne spotkania cyklu:
20.04: WYKŁAD | Iluzja odrębności – prywatne/publiczne: Fassbinder, Akerman, Campion, Gorris
  4.05: FILM | Gender: Lizzie Borden „Born in Flames”
18.05: WYKŁAD | Iluzja transparencji: miedzy „Autorem Widmo” a „Limits of Control”
1.06: FILM | Powtórzenie: Peter Greenaway „Four American Composers – Meredith Monk, Phillip Glass”

Pozostałe seminaria Uniwersytetu Krytycznego w semestrze wiosennym.

Projekt „Uniwersytet Krytyczny 2014-2016” realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.

UM

 

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij